nieuws

Problemen tuinbouw drukken winst Rockwool

bouwbreed

Door de achterblijvende activiteiten van de glastuinbouw heeft de winst van Rockwool Benelux Holding een flinke knauw opgelopen. Door de lagere omzet in Grodan groeimedia daalde de winst van f. 32 miljoen naar f. 19 miljoen in 1995. De organisatie van Rockwool Grodan is inmiddels aangepast.

Tevens heeft het resultaat van Rockwool Benelux al enkele jaren te lijden onder grote afschrijvingen op milieu-investeringen. Daarmee was sinds 1989 zo’n f. 140 miljoen gemoeid. De piek van die investeringen lag in 1992; waardoor het resultaat naar verwachting dit jaar opnieuw flink wordt gedrukt.

De omzet, opgebracht door vijf zelfstandige dochterondernemingen waar 1300 mensen werken, steeg met 5 procent tot f. 460 miljoen. Deze groei dankt het bedrijf vooral aan een grotere afzet van diverse isolatie-toepassingen, bijvoorbeeld voor vlakke daken. Ook groeide de vraag naar speciale produkten, zoals technische vezels en plafonds. “Doordat een deel van de omzetgroei produkten betrof met een lagere winstmarge, vertaalde deze groei zich echter niet in een stijging van de winst”, aldus het bedrijf.

De isolatie-gigant gaat er vanuit dat dit jaar de vraag naar isolatieprodukten verder zal stijgen. Ook zal de omzet van speciale produkten groeien. “Daarnaast zal Rockwool zijn winstgevendheid vergroten door te investeren in een verdere verbetering van het produktieproces. Hiervoor was vorig jaar f. 28 miljoen beschikbaar.”

Reageer op dit artikel