nieuws

Prijzen woningen nemen bij lage rente fors toe

bouwbreed

De prijzen van koopwoningen zullen de komende jaren met 5 tot 7% stijgen als de hypotheekrente op het huidige lage niveau van rond de 6,5% blijft staan. Bij een rente van gemiddeld 7,5% blijft de prijsstijging beperkt tot het inflatiecijfer. Afgelopen jaar was dat 1,6%.

Dat blijkt uit een studie naar de prijsontwikkeling op de markt van koopwoningen dat door het Onderzoeksinstituut OTB/TU Delft is uitgevoerd. Overigens zal de prijs van een koopwoning met 7 tot 8% dalen op het moment dat de rente jaarlijks met een half % punt oploopt.

Met het ontwikkelde onderzoeksmodel kan 80% van de prijsveranderingen van koopwoningen in de afgelopen twintig jaar worden verklaard. Het model is gebaseerd op voorspellingen van het Centraal Planbureau. Uit het onderzoek is gebleken dat de hypotheekrente van zeer grote invloed is op de prijsstijgingen. Andere factoren, zoals bevolkingsopbouw, zijn alleen op de lange termijn van invloed. De afgelopen dertig jaar stegen de voor inflatie gecorrigeerde prijzen met ongeveer 60%. Dat komt onder andere doordat de kwaliteit van de koopwoningen door nieuwbouw en verbeteringen toenam.

Reele winsten zijn met de aan- en verkoop van een huis bijna niet te behalen. Wel blijkt uit het onderzoek dat een investering in een koopwoning over een periode van dertig jaar een waardevaste belegging is. Vooral in tijden van hoge inflatie maakt dit een investering in de koopsector aantrekkelijk. De uiteindelijke prijsontwikkeling van koopwoningen zal sterk afhangen van de ontwikkeling die de hypotheekrente doormaakt.

NVM

Al eerder signaleerde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) een door de lage rentestand opgeschroefde prijs van koopwoningen. Uit de jaarcijfers bleken de prijzen in de laatste zes maanden met 6 tot 7% gestegen. NVM-voorzitter Van Groenigen toonde zich toen bezorgd over de steeds maar stijgende prijzen. Door afname van de woningbouw en de lage rentestand zijn in de visie van de makelaars explosieve prijsontwikkelingen niet te voorkomen.

Reageer op dit artikel