nieuws

Plan voor landaanwinning Indonesie baart onrust

bouwbreed

De overstromingen, waarmee de Indonesische hoofdstad Jakarta kampt, lijken het fundament weg te spoelen onder de plannen voor de uitbreiding van het havengebied. Dit po vergt een miljardeninvestering en maakt de inpoldering van enkele duizenden hectare grond nodig.

Milieukundigen en wetenschappers wijten de oorzaak van de overstromingen aan de snelle en weinig doordachte stadsuitbreidingen. Die zouden ten koste gaan van natuurlijke opvangbekkens.

De overstromingen die Jakarta momenteel teisteren zijn de ernstigste sinds 20 jaar. Grote delen van het gebied rond de stad verdwenen inmiddels onder beton terwijl in toenemende mate bomen moeten plaats maken voor golfterreinen. Als gevolg daarvan kan het land niet meer het water opnemen van de 13 rivieren die in de haven uitmonden. De vrees bestaat dat na de inpoldering van de 25.000 hectare voor het po Baai van Jakarta het wateropnemend vermogen nog verder afneemt waardoor grote delen van de stad in de loop van de tijd onder water komen en mogelijk blijven staan. De eerste werken voor het po zijn inmiddels begonnen. De oplevering van de inpoldering staat voor 2000 op de lijst.

Het Indonesische parlement keurde vorig jaar een wet goed die het een particulier bedrijf mogelijk maakte de noordelijke kustlijn met 2700 hectare uit te breiden. Een voormalige loco-burgemeester van Jakarta noemde dat plan kortzichtig. Nadien kwam het bericht dat de inpolderingsplannen voldoende veiligheid boden tegen overstromingen. Milieukundigen wezen er bij die gelegenheid op dat eerdere garanties in de praktijk van weinig waarde bleken. In Jakarta maken overstromingen regelmatig deel uit van het dagelijkse leven.

Vervuiling

Terzakekundigen menen echter dat dit probleem in de afgelopen jaren fors toenam. Een dag zware regenval blijkt momenteel al voldoende om grote delen van de stad onder water te zetten. Niettegenstaande ontmoeten de huidige inpolderingsplannen nogal wat enthousiasme in invloedrijke kringen.

Het po voorziet in het verzet van enorme hoeveelheden grond die de monding van enkele rivieren zullen afsluiten. Een deel daarvan is inmiddels ernstig vervuild met puin en afval van industriele en huishoudelijke aard. De plannen bedreigen verder de koraaleilanden noordelijk van Jakarta. Bij de uitvoering van eerdere kleinere inpolderingen verdween de bodem van zo’n eiland naar bouwterreinen in Jakarta. De overheid zegt niet te verwachten dat het aantal overstromingen door de voorgenomen werken zal toenemen.

Reageer op dit artikel