nieuws

Overleg minister over hoge snelheidslijn met betrokken Brabantse gemeenten

bouwbreed

De Noordbrabantse gemeenten die vermoedelijk langs het trace van de hoge snelheidslijn komen te liggen, hebben samen met de provincie de voorwaarden op papier gezet waaronder ze met die trace-keuze akkoord ke gaan. Ze deden dat vooruitlopend op een gesprek, dat ze vandaag met minister Jorritsma over de aanleg van de hsl langs de A 16 zullen hebben.

Het gaat om de gemeenten Breda, Hooge en Lage Zwaluwe, Nieuw-Ginneken, Prinsenbeek, Rijsbergen, Terheijden, Zevenbergen en Zundert. De gemeenten Breda en Prinsenbeek verklaarden zich eerder al tegen het F-trace, dat overigens bij het kabinet de meeste kans maakt. Maar ze onderschrijven de voorwaarden, die de overige gemeenten en de provincie hebben opgesteld waaronder dit trace het in de politieke besluitvorming gaat winnen.

In een gemeenschappelijke verklaring wordt aangedrongen op een “integratie en maximale afstemming van de hsl met plannen tot ombouw van de A16 en de reconstructie van het knooppunt Princenville”. Men wenst ook waarborgen – “in ruimtelijke en financiele zin” – van een gelijktijdig met de aanleg van de hsl te realiseren ongelijkvloerse kruising van de sporen Dordrecht-Breda en Roosendaal-Breda ten westen van het station Breda.

Teneinde een duurzaam woon- en leefmilieu te behouden zouden ter hoogte van de passages bij Zevenbergschen Hoek, bij Breda/Prinsenbeek, Effen en ter hoogte van Hazeldonk/Diunt de lijn verdiept moeten worden aangelegd. De bestaande oost-westverbindingen dienen gehandhaafd te worden en waar nodig te worden verbeterd.

De betrokken gemeenten en de provincie gaat er bovendien vanuit dat bij realisering van de hsl over het F-trace de geluidbelasting door bundeling van de railinfrastructuur niet boven de 57 dB(A) mag uitkomen en de geluidbelasting door wegverkeerslawaai maximaal 55 dB(A) mag bedragen.

In het convenant wordt er bij de regering op aangedrongen er voor te zorgen dat de Shuttle ook via de hsl naar de regio’s Rotterdam en Amsterdam zal gaan rijden.

Reageer op dit artikel