nieuws

Ontwikkeling Haagse Resident van start

bouwbreed Premium

Aannemerscombinatie BAM-TBI is begonnen met de eerste fase van het bouwplan ‘De Resident’ in Den Haag. Dit complexe bouwpo bestaat uit diverse bouwwerken in het kader van de realisering van het Nieuwe Centrum.

Begonnen is met de heiwerkzaamheden voor een kantoor aan de Turfmarkt, ontworpen door Sjoerd Soeters. Dit gebouw dat de naam Helicon gaat dragen, wordt de nieuwe huisvesting voor het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport (WVS). Het heien vindt plaats volgens een methode die de geluidhinder voor bewoners en werkers in de directe omgeving tot een minimum moet beperken. Eerst worden buizen de grond ingetrild en daarna volgestort met beton. Vervolgens wordt de buis weer uit de grond getrokken.

De aannemerscombinatie van het po dat door MAB wordt ontwikkeld en onder directie van Grabowsky en Poort wordt uitgevoerd, heeft met deze werkwijze de best mogelijke technische oplossing gekozen om bij de plaatselijke bodemgesteldheid zoveel mogelijk tril-arm te heien. Het gaat om buizen van in totaal achttien meter. Alleen de laatste twee meter, wanneer de buis na het laagveen het zandpakket heeft bereikt wordt de buis geheid. In totaal moeten voor het Helicongebouw zo’n 430 palen de grond in.

Reageer op dit artikel