nieuws

Onroerende zaken brengen meer dan vier miljard op

bouwbreed

Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat de opbrengst van de gemeentelijke heffingen dit jaar f. 9,2 miljard zal bedragen. Daarvan maakt de opbrengst van de onroerende-zaakbelasting met f. 4,2 miljard het grootste onderdeel uit.

Onderzoek naar de begrotingen van de gemeenten wijst uit dat het totale bedrag aan heffingen 7,6 procent hoger ligt dan in 1995. Ook vorig jaar groeiden de heffingen en retributies met dit percentage. De groei ligt aanzienlijk boven die van de rijksbelastingen in 1996.

Gemeentefonds

De gemeenten halen dit jaar f. 4,2 miljard gulden aan onroerende-zaakbelasting binnen, 6,1 procent meer dan vorig jaar. Veel gemeenten lopen vooruit op veranderingen in het gemeentefonds. Gemeenten die nog ruimte hebben om de belastingen te verhogen, krijgen vanaf 1997 minder geld uit het fonds. Om schokken te voorkomen, past een aantal gemeenten nu al een tariefsverhoging toe.

Parkeeropbrengsten

De heffingen voor reiniging, afvalverwerking, riolering en waterzuivering (milieuheffingen), stijgen met 8,5 procent tot f. 3,5 miljard. Veel gemeenten zijn er inmiddels in geslaagd deze uitgaven volledig te dekken door middel van heffingen.

De parkeeropbrengsten groeien het sterkst, met meer dan een kwart tot f. 433 miljoen. Dat is een zelfde percentage als vorig jaar. Vooral de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners verhogen hun tarieven.

Reageer op dit artikel