nieuws

Ondergronds transport bloemen lijkt haalbaar

bouwbreed Premium

Een ondergronds logistiek systeem (OLS) tussen de luchthaven Schiphol en de bloemenveiling in Aalsmeer lijkt een haalbare kaart. Als onderdeel van deze ‘buizenpost’ moet er in Hoofddorp een overslagpunt van de Nederlandse Spoorwegen komen.

Dit blijkt uit de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek dat door adviesbureau Van de Geijn Partners in Houten in opdracht van Schiphol en de bloemenveiling is uitgevoerd. Een ondergronds transportsysteem moet ervoor zorgen dat de aan- en afvoer van bloemen ook in de toekomst ongestoord kan verlopen. Het vervoer over de weg krijgt in toenemende mate te maken met verstopte wegen. Tussen beide locaties rijden nu gemiddeld 100 tot 200 vrachtwagens per dag. In piektijden kan dit aantal oplopen tot 500. De onderzoekers achten een systeem met een buis diameter van 2 tot 3 m financieel haalbaar. Hiervoor moeten dan wel aan beide zijden van de pijplijn en op het rail-servicecentrum logistieke aanpassingen plaatsvinden. Volgens een grove schatting kost de aanleg van een buis met een lengte van 25 km en een diameter van 2 m een bedrag van f. 125 miljoen.

Vanuit oogpunt van logistiek, inzetbaarheid en flexibiliteit is het echter wenselijk te streven naar een buisdiameter van 5 m. Dit is duurder in aanleg maar vergt minder aanpassingen in de logistieke afhandeling op beide locaties en zal beter aansluiten op het railoverslagcentrum in Hoofddorp.

In deze eerste resultaten zien Luchthaven Schiphol en Bloemenveiling Aalsmeer een basis voor vervolgonderzoek met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, NS Cargo, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer. Het zal gericht moeten zijn op aanleg van een buis van tussen de 2 en 5 m doorsnede, waarin onbemande voertuigen met vijf ladingeenheden voortbewegen. Dat gebeurt met een snelheid van 50 kilometer per uur en op een onderlinge afstand van 100 m. De afstand tussen de bloemenveiling en Schiphol kan zo in 10 minuten worden afgelegd.

Reageer op dit artikel