nieuws

Ondanks grotere activiteit van woningbouwcorporaties Werkgelegenheid in bouwsector neemt af

bouwbreed

De werkgelegenheid in de bouw zal dit jaar met 1,2% afnemen. Vooral in de woningbouw zal ment een verlies aan werkgelegenheid van 5,9% moeten worden gerekend. En dat ondanks de toenemende activiteiten van woningbouwcorporaties, die nu veel meer dan voorheen zich met bouwactiviteiten buiten de sociale sector gaan begeven. Dat voorspel het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, dat gisteren in Amsterdam zijn jaarlijkse studiedag hield.

In de utiliteitsbouw en vooral in het onderhoud is er voor de werkgelegenheid voor enig optimisme plaats. Verwacht mag worden dat in deze sectoren de werkgelegenheid zal toenemen met respectievelijk 0,8 en 1,9%.

“Maar de ontwikkeling in de woningbouw is zo dominant dat er in totaliteit toch van een afnemende werkgelegenheid sprake zal zijn”, aldus directeur A.P. Buur. Hij voorziet dat de totale bouwproduktie dit jaar met een half procent zal dalen. Dit percentage is de resultante van een groei in de utiliteitsbouw (2%) en gww-sector (2%) en een daling met 6,5% van de produktie in de woningbouwsector en van 1% in de sector herstel en verbouw van woningen.

Corporaties actiever

Bovendien constateert het EIB na een gehouden enquete onder 700 corporaties dat hun aandeel in de woningproduktie nogal gaat toenemen en dat dit dus ten koste moet gaan van poontwikkelaars, omdat het totaal aan woningen minder groot zal zijn dan in 1995.

Volgens EIB-medewerker H.E. Post “neemt het aantal bouwende corporaties in de dure huursector en in de middeldure en dure koopsector hand over hand toe”. Was dat in 1994 nog maar 6% van de corporaties, dit jaar zal het om bijna een kwart van de woningbouwverenigingen gaan.

Stijgend aandeel

De hiermee corresponderende woningaantallen tonen volgens Post aan dat het aandeel van de corporaties in de totale woningbouw in 1996 zal stijgen tot ongeveer 35% tegen 28% in 1994.

Het EIB voorspelt dat het aandeel van de corporaties in de woningen buiten de sociale huursector van 6% in 1994 zal toenemen toto 15 a 20 procent dit jaar. Het aandeel duurdere huurwoningen en koopwoningen in hun totale produktie zal daardoor gaan toenemen van 16% in 1994 tot zo’n 30% dit jaar.

Moeilijk voor beleggers

“Op deze wijze is het voor corporaties mogelijk door verschrijvingen toch sociale woningbouw mogelijk te maken, doorstroming van de eigen huurders te bevorderen en differentiatie van het woningbezit in bestaande wijken door te voeren”, aldus Post.

“Als corporaties hun aspiraties ke waarmaken, brengen ze in 1996 ruim 5500 middeldure en dure koopwoningen op de markt”, zo veronderstelt hij.

Daarmee zullen corporaties ontwikkelaars van koopwoningen niet uit de markt drukken, aldus Post. Dat ligt overigens anders voor wat de dure huursector betreft. Corporaties namen de afgelopen drie jaar al zo’n 30% van de nieuwbouw voor hun rekening. En dat aandeel zal nog gaan groeien tot meer dan 50%.

“Want meer dan het ontwikkelen van koopwoningen sluit het ontwikkelen van dure huurwoningen aan bij de huidige werkzaamheden van corporaties”, aldus Post die voorziet dat corporaties in dit segment beleggers een forse concurrentie gaan aandoen.

Samenwerking

Overigens zoeken corporaties in toenemende mate samenwerking met marktpartijen. Dat is zeker het geval waar het de woningbouw in Vinex-locaties betreft. Daar beschikken ontwikkelaars over heel wat gronden en hebben corporaties een taakstelling van een bepaald percentage sociale woningbouw.

Bij de realisatie van koopwoningen en dure huurwoningen neemt de samenwerking met poontwikkelaars toe. “In feite is hier in toenemende mate sprake van partnership dan van concurrentie”, aldus Borst.

Het initiatief tot die samenwerking gaat in ruim de helft van de gevallen uit van de corporatie. Belangrijkste argumenten daarvoor hebben betrekking op overleg en risicodeling bij de ontwikkeling van plannen.

Het EIB constateert dat corporaties en ontwikkelaars door de huidige omstandigheden meer en meer op elkaar zijn aangewezen. Dat geldt steeds meer voor uitleglocaties. Daarnaast is bij een toenemend deel van de woningen waarvoor de corporatie als opdrachtgever fungeert, samenwerking met een commerciele marktpartij in het spel.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels