nieuws

Nog geen vergunning zandwinning Weert

bouwbreed

De gemeente Weert heeft van de provincie Limburg geen vergunning gekregen voor het winnen van industriezand in het gebied ‘IJzeren Man’. Dat verklaren gedeputeerde staten in het beantwoorden van vragen van het CDA in Limburg.

Over de ontgronding in Weert was beroering ontstaan, omdat een eventuele verstrekking van een winningsvergunning een afwijking van het provinciaal ontgrondingenplan impliceerde. En de Limburgse politiek had besloten dat in geval van afwijking van vigerend beleid GS altijd de vaste commissie voor verkeer en waterstaat moeten raadplegen alvorens beslissingen te nemen.

Niets aan de hand

Berichten als zou de gemeente zonder dat overleg een vergunning hebben gekregen, schoten het CDA in het verkeerde keelgat. Maar volgens GS is er nog niets aan de hand. Zij delen mee de gemeente uitsluitend bericht te hebben gestuurd dat de door Weert voorgestane afwijking van het provinciaal ontgrondingenplan “verdedigbaar kan zijn uit oogpunt van ruimtelijke kwaliteitsverbetering en maatschappelijk draagvlak”.

In de brief van GS aan de gemeente wordt bovendien aangekondigd dat met betrekking tot vergunningverlening advies zal worden ingewonnen van de provinciale ontgrondingscommissie en de statencommissie voor verkeer en waterstaat.

Overigens geven GS aan dat weliswaar in het provinciaal beleid is vastgelegd zo zuinig mogelijk om te gaan met delfstoffen en daarom bij de planning uit te gaan van een krapte op de markt, maar dat in principe toch “een zekere wisselwerking kan ontstaan tussen de winning van hoeveelheden delfstoffen uit de poen van het Deltaplan Grote Rivieren (met name Zandmaas) en de hoeveelheden komend uit Weert”.

De uitvoering van het Zandmaas-po zal tot 2006 lopen. “Het merendeel van het industriezand uit Weert zal na 2005 op de markt uitgebracht dienen te worden. Bij de vergunningverlening kan met een dergelijke fasering rekening worden gehouden”, menen ze.

De zandwinning in Weert is trouwens van beperkte omvang. Jaarlijks gaat het om ongeveer 100.000 ton.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels