nieuws

Nieuwe bossen en moeras tussen Eindhoven en Oss

bouwbreed Premium

Om schade aan de natuur die ontstaat door de aanleg van de A50 te compenseren wordt tussen Eindhoven en Oss 281 hectare natuurgebied aangelegd. Vrijdag ondertekenen 17 instanties en organisaties een overeenkomst over de uitvoering van de maatregelen.

Uit het compensatieplan A50 blijkt verder dat 28 kilometer kerende rasters voor klein wild worden aangelegd, er 23 kleinwildtunnels komen en twee schermen voor het beperken van hydrologische effecten.

Het natuurgebied bestaat uit 24 hectare landschapselementen, 168 hectare bosgebied, 25 hectare half open natuurgebied en 64 hectare nat grasland of moerasgebied. De kosten bedragen f. 33,5 miljoen en komen voor rekening van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Nog niet alle grond is verkregen, onderhandelingen hierover zijn gaande. “Het Natuurcompensatieplan A50 is het eerste natuurcompensatieplan dat voor een heel trace is uitgewerkt. Het is ook de eerste overeenkomst die door Verkeer en Waterstaat over compensatie wordt afgesloten”, aldus een toelichting van het ministerie.

Uitvoering

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen. De terreinen zullen in de toekomst worden beheerd door de Staatsbosbeheer, het Brabants Landschap en de waterschappen de Dommel en de AA. De provincie ziet toe op de uitvoering van het natuurcompensatieplan. Het is het eerste en tevens het laatste compensatieplan omdat dit soort plannen voortaan deel uitmaken van trajectnota’s en ontwerp-trajectbesluiten.

Reageer op dit artikel