nieuws

Nieuwe bedrijventerreinen in havengebied Noordzeekanaal

bouwbreed

In het havengebied van het Noordzeekanaal worden bedrijventerreinen aangelegd met een oppervlakte van ruim 1300 hectare. Ook wordt een aantal oude bedrijventerreinen vervangen.

Dit komt voort uit het Plan van Aanpak voor de ontwikkeling van het havengebied langs het Noordzeekanaal dat door provinciale staten wordt gebruikt bij de ontwikkeling van het haventerrein.

In Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam worden bestaande terreinen met een oppervlakte van 260 hectare herontwikkeld. Daarnaast komen er nieuwe terreinen met een oppervlakte van 715 hectare. Hierbij in begrepen is 70 hectare havenbekken in IJmuiden, Zaanstad en Amsterdam.

“Tevens hebben de staten het groene licht gegeven om in het streekplan nu ook een ‘nat bedrijventerrein’ van maximaal 400 hectare op te nemen in de Wijkermeerpolder”, aldus een toelichting van de provincie. Hier komen havengebonden bedrijven. Het provinciebestuur moet nog beslissen over de aanleg van 100 hectare bedrijventerrein ten noorden van de Noorderweg te Amsterdam.

De mogelijkheid om in het Hofambacht een bedrijventerrein van 175 hectare te vestigen, wordt niet benut omdat gedeputeerde staten dit gebied als groene buffer willen handhaven. Om het havengebied gestalte te geven wordt een ‘bestuursplatform’ ontwikkeld waarin vertegenwoordigers van onder meer de gemeente Amsterdam en Hoogovens zitting hebben. Verder wordt een ontwikkelingsmaatschappij opgericht.

Reageer op dit artikel