nieuws

Nederland steekt miljoenen in energie- centrale Curacao

bouwbreed Premium

De overheden van Nederland en Curacao hebben een principe-akkoord bereikt over de bijdrage van Nederland aan de bouw van een energiecentrale. Nederland neemt met f. 50 miljoen deel aan het aandelenkapitaal en ziet in de eerste jaren af van dividend om daarmee de tarieven laag te ke houden. Het po vergt in totaal f. 500 miljoen.

De centrael zal voornamelijk zoet water, stoom en elektriciteit produceren voor een plaatselijke olieraffinaderij. Vier Nederlandse energiebedrijven zullen de exploitatie verzorgen. De olieraffinaderij had de bouw van de centrale als voorwaarde gesteld voor het operationeel houden van de installaties en wilde daarvoor uiterlijk eind maart zekerheid over hebben.

Reageer op dit artikel