nieuws

Nederland kan Israel helpen met aanwinnen land

bouwbreed

De Israelische premier Peres heeft in een gesprek met zijn Nederlandse collega Kok belangstelling getoond voor een Nederlandse bijdrage aan mogelijke inpolderingspoen voor de kust van Israel.

Volgens Kok baseerde Peres zijn interesse op onderzoek van de TU Delft. Peres vroeg Kok ‘zo concreet mogelijk en op de meest korte termijn’ eventuele Nederlandse ondersteuning te bespreken.

Israel buigt zich intussen met Jordanie over de gezamenlijke aanleg en exploitatie van een vliegveld tussen Aqaba en Eilat. Dit plan volgt uit de ondertekening van een vergaande vervoersovereenkomst tussen beide landen.

Eerder ondertekenden de vroegere vijanden een handelsovereenkomst dat Jordanie het recht op een preferentiele toegang tot de Israelische markt verschaft. Op grond van deze resultaten valt binnenkort een vrijhandelsverdrag tussen de twee landen te verwachten.

Reageer op dit artikel