nieuws

Nederland baant weg voor haven Gaza

bouwbreed Premium

Nederland heeft het Palestijnse bestuur tijdens de donorconferentie in Parijs f. 40 miljoen toegezegd voor de aanleg van de haven in Gaza. Frankrijk schenkt f. 32 miljoen voor dit f. 96 miljoen kostende werk. Voor de overige f. 24 miljoen wordt naar Duitsland gekeken. Bonn houdt de boot echter wat af als gevolg van moeilijkheden met de hulpverdeling tussen Israel en Palestijnse gebiedsdelen. De gezamenlijke donorlanden stellen f. 1,4 miljard beschikbaar voor de Palestijnse economie. Gevoegd bij eerder gereserveerde maar nog niet uitgegeven gelden beloopt het totale besdrag ruim f. 2 miljard.

Nederland draagt in het totale hulpprogramma dit jaar f. 96 miljoen bij. Naast de havengelden gaat het onder meer ook om subsidies voor waterleiding- en milieupoen. De bijdrage voor de haven is eenmalig. Nederland zal verder de aanleg medefinancieren van een van de twee voorgenomen industrieterreinen aan de toekomstige haven van Gaza. Volgens het plan begint de havenaanleg in maart.

Naar verwacht zullen premier Kok en minister Van Mierlo tijdens hun komende bezoek aan Israel hiervoor de eerste spade in de grond steken. Rond die tijd zal er ook meer duidelijkheid moeten zijn over de milieuproblemen die het po naar verluidt zou opleveren. Dient zich voor het einde van maart geen eensluidende oplossing aan dan kan het werk wegens veranderingen in het tij dit jaar niet meer beginnen.

Duitsland

Volgens secretaris A. Shaat van het Palestijnse Havencomite in de Gazastrook toonde de Duitse regering belangstelling om het resterende bedrag van f. 24 miljoen aan te vullen. Bonn deed echter nog geen concrete toezegging. Mochten de Duitsers niet over de brug komen, dan zal de Europese Investeringsbank (EIB) worden benaderd. Deze instelling verstrekt evenwel geen schenking maar een lening die mettertijd moet worden terugbetaald. Shaat beaamt dat de aanleg van de haven pas van start gaat als het volledige bedrag is gegarandeerd. De Palestijnen ontvangen vanaf deze maand tot en met 1997 de eerder genoemde f. 2 miljard. Dat is een deel van de f. 3,8 miljard die in 1993 voor de komende vijf jaar was toegezegd. Het grootste deel van het in Parijs besproken bedrag oftewel f. 880 miljoen is bedoeld voor investeringspoen.

Lening

De Amerikaanse Maatschappij voor Overzeese Particuliere Investeringen (OPIC) heeft een lening van f. 1,7 miljoen voor het eveneens Amerikaanse bedrijf Bucheit goedgekeurd. De onderneming kan daardoor nog eens aanspraak maken op een krediet van f. 1,4 miljoen via OPIC. Bucheit opende in maart 1995 een fabriek voor betonnen bouwelementen in Deir al-Balah noordelijk van Gaza Stad.

OPIC verstrekt hiervoor een kredietgarantie ter waarde van f. 4,8 miljoen. Bucheit bouwde onder meer enkele kantoren en een douanegebouw. De nieuwe middelen stellen het bedrijf in staat de produktie in de elementenfabriek op te voeren. De onderneming voert momenteel overleg met het Palestijnse Ontwikkelings- en Investeringsbedrijf (PADICO) dat in de Gazastrook zo’n f. 640 miljoen in de woningbouw wil investeren.

Reageer op dit artikel