nieuws

Milieuorganisaties willen hsl over bestaand spoor

bouwbreed

De Groene Hart-variant voor de hogesnelheidslijn moet worden geschrapt. De mogelijkheid om de hogesnelheidstrein over bestaand spoor te laten rijden en de zogenoemde Bos-variant, waarbij de trein langs de A13 en A4 gaat rijden, moeten beter worden uitgewerkt. Aldus negen milieu- en natuurorganisaties in een gezamenlijke reactie op de hsl-trace’s. De Socialistische Partij vindt op haar beurt dat de Zuidhollandse gedeputeerde Jansen voor zijn beurt heeft gesproken door te opteren voor de Groene Hart-variant.

De Zuidhollandse Milieufederatie, Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Natuurmonumenten, Verenigde Milieudefensie, de Brabantse Milieufederatie, het Noord-Brabants landschap, Milieufederatie Noord-Holland, het Noordhollands Landschap en het Zuidhollands Landschap wijzen eensgezind de A1 variant voor de hogesnelheidslijn af. Bij deze variant, waar overigens de voorkeur van het kabinet naar uitgaat, wordt de supertrein door het Groene Hart geleid. Volgens de negen milieu- en natuurorganisaties is door de onlangs gelanceerde Bos-variant duidelijk geworden dat er voldoende alternatieven zijn om de snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs niet door het Groene Hart te laten rijden. Wel zijn de organisatie van mening dat de Bos-variant, waarbij de hst langs de snelwegen A13 en A4 moet gaan rijden, beter wordt uitgewerkt.”

Missen

Zo missen de milieuorganisaties in deze nieuwe variant de koppeling met een integraal mobiliteitsbeleid. Maar ook een integrale visie op de Randstad, de functie van het Groene Hart en de functie van regeringscentrum Den Haag ontbreken volgens de organisaties ten onrechte. “Deze functies moeten mede de route van de hst bepalen. Een objectieve vergelijking tussen de Bos-variant en de andere trace-varianten is niet mogelijk, omdat de benaderingswijze, de gehanteerde methodiek, het detailniveau en de mate waarin de gewenste inpassingen in de kosten zijn opgenomen te zeer verschillen van de eerder verschenen studies over de andere Hsl-trace’s”, aldus de organisaties.

Verder noemen de groeperingen de uitwerking van de Bos-variant bij de Vinex-locaties Delfgauw, Ypenburg en Leidscheveen/Forepark en de passage Leiderdorp/ Zoeterwoude onvoldoende. De aanleg van de hsl kan hier verstrekkende gevolgen hebben. Alleen al om die reden heeft de gemeente Leidschendam die bezig is met de voorbereiding voor de woningbouwlocatie Leidschenveen met een schadeclaim gedreigd als de Bos-variant wordt uitgevoerd.

Vragen

Maar ook de Zuidhollandse gedeputeerde voor ruimtelijke ordening T. Jansen heeft de Bos-variant min of meer naar de prullenbak verwezen door publiekelijk voor een verbeterd Groene Hart trace te pleiten.

Een opmerking die bij de Socialistische Partij in het verkeerde keelgat is geschoten. In en brief aan het college van Gedeputeerde Staten vraagt de fractie dan ook om opheldering. “Volgens Jansen is ook rijden over bestaand spoor geen alternatief”, stelt de SP-fractie in haar toelichting, “Deze conclusie is naar onze mening voorbarig en zou eerst in provinciale staten moeten worden besproken.” De SP vraagt het college dan ook of Jansen de mening van het provinciebestuur verwoord heeft.

De voorkeur van de SP gaat uit naar het laten rijden van de hst over bestaand spoor oftewel de TU-variant. “Pluspunt is, dat de hsl op bestaand spoor onderdeel uitmaakt van een versnelde invoering van Randstadrail. Tegenover een verlies van tien minuten tussen Rotterdam en Schiphol in vergelijking met de Groene Hart- en Bos-variant staat een investeringsimpuls voor het hele openbaar vervoer. GS van Zuid Holland zouden daarom in het belang van de hele provincie deze TU-variant een eerlijke kans moeten geven.”

Tunnelbak

Rotterdam denkt er toch iets anders over. Als het aan wethouder Hans Kombrink (PvdA) ligt, komt de hsl te lopen volgens het voorkeurstrace van het kabinet. Om overlast zoveel mogelijk te beperken moet de flitstrein tussen de Doenkade en de Blijdorpboog in een tunnel gaan rijden. Het traject van Kombrink leidt vanaf het Centraal Station bovengronds tot de Blijdorpboog. Het stuk na de Doenkade volgt bovengronds de Hofpleinlijn en buigt ter hoogte van de Wilgenplas af naar Bergschenhoek en Berkel.

De voordelen voor een belangrijk stuk ondergronds zijn volgens de Maasstad legio. De reistijd wordt korter, geluidsoverlast wordt vooral bij een ziekenhuis, tegengegaan, er worden technische problemen uit de weg gegaan die men zeker heeft hij bovengrondse aanleg en de toch al geplaagde Noordrand I kan beter tot ontwikkeling worden gebracht.

Reageer op dit artikel