nieuws

Limburg bundelt werk rond bedrijventerreinen

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Limburg gaan de krachten van gemeenten bundelen om zo te ke komen tot een optimale voordracht over de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Op deze wijze hoopt men in april aan het ministerie van EZ een notitie te ke aanbieden, die het verkrijgen van subsidie dichterbij moet brengen.

Het ministerie van EZ heeft een speciale ‘Stimuleringsregeling Ruimte voor Economische Activiteiten’ opgezet om de aanleg van bedrijventerreinen versneld van de grond te krijgen. De regeling voorziet in een bedrag van f. 50 miljoen per jaar, dat gedurende vier jaren voor subsidie beschikbaar komt. De regeling geldt voor heel Nederland. Alleen de vier grote steden zijn uitgesloten. De plannen, die voor een subsidie worden voorgedragen, moeten wel een flinke ruimtelijke omvang betreffen, want er wordt uitgegaan van poen, die minimaal f. 15 miljoen aan aanleg kosten. Voor Limburg betekent dit volgens GS dat er daarom gedacht moet worden aan bovenregionale initiatieven.

Om het maximale rendement uit deze subsidiepot te ke halen moet de problematiek van de bedrijventerreinen (en die van locaties voor toeristische bedrijven, die eveneens van de subsidie ke profiteren) worden gebundeld. GS stellen daarom voor dat gezamenlijk met de betrokken gemeenten te doen in twee regio’s, te weten Zuid-Limburg enerzijds en Noord- en Midden-Limburg.

Initiatieven voor bedrijfsterreinen, die in de komende jaren voor deze subsidie in aanmerking komen, zijn: bedrijventerrein Maastricht/Eijsden, het grensoverschrijdend bedrijventerrein Heerlen/Aken, het luchtvaartgebonden bedrijventerrein Maastricht Aachen Airport, uitbreiding van het bedrijventerrein Holtum-Noord, het bedrijventerrein in Roermond en de streekplanuitwerking Venlo Trade Port.

Reageer op dit artikel