nieuws

Leerlingen bouwkunde gaan naar Sint Maarten

bouwbreed

Dertig leerlingen van het West-Friesland College te Hoorn vertrekken eind januari voor twee maanden naar Sint Maarten. Ze vervullen hun stage bouwkunde bij de wederopbouw van het Bovenwindse eiland, dat in september werd getroffen door een orkaan. De jongens worden begeleid door een docent bouwkunde en enkele oud-leerkrachten van de scholengemeenschap.

De financiering is bijna rond dank zij bijdragen van onder meer het NVOB en het Rode Kruis. Niettemin zoeken docenten en leerlingen van het West-Friesland College nog steeds sponsors. “We laten de leerlingen zoveel mogelijk mensen benaderen om een bijdrage”, vertelt Bouwkunde docent A. Dekker die het initiatief nam voor de buitenlandse stage. “Vrienden, kennissen, ouders, bedrijven in de omgeving; noem maar op. En het werkt. Laatst nog kwam er een leerling bij me die duizend gulden bij elkaar had gebracht. Hij had het geld in zijn zak zitten.” De docenten richten zich op reisorganisaties, fondsen en aannemers. De kosten, f. 50.000, zijn bijna gedekt. “Het resterende bedrag komt de komende weken binnen, daar twijfel ik niet aan”, aldus Dekker.

Praktijkervaring

Het West Friesland college heeft circa 3600 leerlingen en 250 personeelsleden. Het leidt jongeren op in verschillende technische en administratieve vakken. Er worden zowel langdurende opleidingen als cursussen gegeven op uiteenlopende terreinen. De leerlingen die naar Sint Maarten gaan volgen de korte vakopleiding Bouwkunde. Deze is gelijk aan de primaire opleiding van het leerlingstelsel.

Aan de opleiding is een bedrijfsstage verbonden. Omdat het moeilijk is om in de wintermaanden hiervoor plaatsen te regelen besloot Dekker zijn heil te zoeken in het door een ramp getroffen Sint Maarten. D. Richardson, de gezaghebber van het eiland, stemde van harte in met het initiatief omdat er grote behoefte is aan mensen met een technische achtergrond, zoals metselaars en timmerlieden.

De leerlingen ke daar heel wat praktijkervaring opdoen, zegt Dekker. Het eiland ligt in puin. De orkaan die er huishield veegde het bijna van de aardkorst. “We zullen de leerlingen goed voorbereiden op hun verblijf. Zo moeten ze een aantal bouwkundige termen in het Engels kennen anders komen er straks problemen want de voer- taal is Engels”, aldus Dekker. Geen geringe opgave overigens want de kennis van terminologie laat ook in het Nederlands te wensen over. “Veel jongens hebben daar moeite mee”, licht Dekker toe. “En als ze het in het Nederlands al niet ke onthouden is het heel moeilijk om ze die begrippen in een andere taal bij te brengen.”

Begeleiders

Verder worden de jongeren voorgelicht over de cultuur op het eiland. “Daarginds brengen we ze onder bij gastgezinnen. We willen voorkomen dat ze door de eiland bewoners als aparte groep worden gezien. De kans bestaat dat ze dan niet worden geaccepteerd”, aldus Dekker.

Op het eiland worden de theorielessen die de leerlingen anders zouden volgen tijdens hun stage gewoon voortgezet. Hiervoor wordt samengewerkt met een plaatselijke MTS. Misschien dat er ook gastlessen worden gegeven door Antilliaanse docenten.

Dekker zelf gaat de jongens begeleiden, samen met enkele ‘vutters’. Zo wordt voorkomen dat de school een gebrek aan vakdocenten krijgt. Twee begeleiders houden zich bezig met de bouwkundige component van de stage en de derde gaat mee voor ‘algemene zaken’. Hij zal er onder meer voor moeten zorgen dat de jongens zich in hun vrije tijd niet vervelen en zal hen steunen als zich psychische problemen voordoen. “Er zijn jongens bij die nog nooit in het buitenland zijn geweest”, vertelt Dekker. “Het is niet uitgesloten dat ze het er moeilijk mee hebben om lange tijd van huis te zijn.”

Hij verwacht dat de stage waardevoller zal zijn dan een stage bij een Nederlands bedrijf. De deelnemers doen andersoortige werkervaring op en leren meer om zelfstandig dingen te regelen dan bij een reguliere stage. Volgens Dekker geeft dit hen een meerwaarde voor het bedrijfsleven. Aan de andere kant, erkent hij, is de situatie op Sint Maarten heel anders dan in Nederland. Hij verwacht niet dat de leerlingen hierdoor moeilijker een baan zullen vinden. Dekker: “De voordelen wegen zwaarder dan de nadelen. Misschien dat deze stageperiode leidt tot een uitwisselingspo of tot vervolgstages. Of dat lukt is nog niet zeker maar, we streven er wel naar.”

Wie de actie wil sponsoren kan een bijdrage storten op giro 410111 ten name van SOS Sint Maarten, Emmen, onder vermelding van actie West Friesland College.

Reageer op dit artikel