nieuws

Krullenveger Reisje naar Cannes

bouwbreed

Tot een van de meest geanimeerde – en drukst bezochte – nieuwjaarsreceptie staat voor het jaar 1996 zonder meer die van de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met stip boven aan de schier onuitputtelijke lijst. Evenals vorig jaar in de Nieuwe of Litteraire Societeit De Witte aan het Haagse Plein 24, ooit het oord van samenkomst van adel, echt rijke lieden, topambtenaren en dergelijke aanpalend volk.

Enige honderden makelaars onder wie hooguit dertig dames van wie enkelen als echtgenote waren meegenodigd – snaterden vreugdevol onder elkaar en luisterden uiterst tevreden naar hun voorzitter Bab van Groeningen, die verhaalde over de 8 procent omzetstijging, de weldadige lage rente stand en de immer stijgende prijs voor een pandje van enige omvang en kwaliteit. Zijn collega van de Haagse afdeling – ook blij met omzet en prijzen – waarschuwde dat ongecoordineerd bouwen op Vinexlocaties kan leiden tot een (ongewenste) uitstroom van welvarende burgers uit oude wijken naar nieuwbouw buiten de stad.

Dat alles mocht slechts betrekkelijk korte tijd de aandacht trekken van huizenhandelaren, veelal getooid met een Roteryspeldje of iets van een soortgelijke club goed voor een fijnmazig net van relaties. Veel meer waren ze geinteresseerd – althans de grote makelaars, vastgoedheren, projectontwikkelaars en beheerders van pensioenfondsen, alsmede de (internationaal) op dreef zijnde bouwmaatschappijen – naar de vastgoedbeurs MIPIM van 14 tot en met 17 maart a.s. in het aantrekkelijke Cannes. Dat het hoofdbestuur van de NVM van zins is tijdens die vastgoedbeurs een pretentieuze bijeenkomst te organiseren met een keur aan belangwekkende en zakelijk belangrijke personen was menigeen niet ontgaan en vrij algemeen werd geinformeerd wie zou ke rekenen op een uitnodiging, hetgeen een bezoek aan het MIPIM-evenement, met zo’n achthonderd exposanten, aanzienlijk gemakkelijker intern verdedigbaar zou maken.

Wel duidelijk dat de jaarlijkse studiereis van de vier grote steden – waaraan door de Neprom en de Rijksplanologische Dienst grote waarde wordt gehecht – ook dit jaar voor het NIPIM zal beginnen om halverwege deze vastgoedbeurs in Cannes te eindigen in licht feestgedruis.

Uit de uitnodigingenlijst die tijdens de NVM-receptie alleen mondeling circuleerde mag niet worden afgeleid dat het gezelschap ook inderdaad zo vijftig a zestig personen zal tellen.

Te verwachten is wel dat de wethouders van de vier grote steden – Amsterdam-drs. D. Stadig, Den Haag – mr. P. Noordanus, Rotterdam – J. Kombrink en Utrecht – mw. W. Herweijer – dan wel hun ambtelijke afgezanten op het juiste moment de vliegtuigtrap zullen bestijgen. Hetzelfde geldt voor voor ambtenaren als Fred van der Veen als plv. opperhoofd van de Rijksplanologische Dienst en Peter van Exel die voor staatssecretaris Dick Tommel het duurzaam bouwen hoog moet opstoten.

De kans Frans Evers in Cannes te ontmoeten is klein. Dit mede gezien zijn aanstaand vertrek (1.4.96 ?) naar de grote milieu-organisatie, Natuurmonumenten.

Zonder te willen bogen op volledigheid mag worden aangenomen dat de passagierslijst van het chartervliegtuig namen zal bevatten van afgevaardigen van Ing. Vastgoed, Aegon Vastgoed, Johan Matser poontwikkeling, AMRO/ABN Poontwikkeling, Wilma Vastgoed, Blauwhoed, Mabon en uiteraard mede-organisator Neprom. De vraag welke sprekers op de NVM-bijeenkomst zich achter het spreekgestoelte opstellen, bleef helaas (nog) onbeantwoord.

Reageer op dit artikel