nieuws

Koopkrachtverlies door uitstel afschaffing ZW

bouwbreed

Opnieuw is de behandeling van de afschaffing van de Ziektewet uitgesteld. Dat komt doordat de Eerste Kamer meer voorbereidingstijd wil hebben. Een naar gevolg is dat daarvan een negatieve invloed op de salarisstrookjes van werknemers uitgaat. Er treedt een nadelig koopkrachteffect op van 0,7 % per maand.

Het lag in de bedoeling het wetsvoorstel tot afschaffing van de Ziektewet per 1 januari j.l. in te voeren. De Tweede Kamer ging daar mee eind december akkoord. De Eerste Kamer echter wenste eerst een aantal vragen beantwoord te zien door staatssecretaris Linschoten alvorens tot behandeling zou worden overgegaan. Als nieuwe ingangsdatum werd 1 februari genoemd.

Na een schriftelijke uitwisseling van vragen en antwoorden blijken er voor de senatoren nog teveel onduidelijkheden overgebleven te zijn om nog deze maand tot een plenaire behandeling over te gaan. In plaats daarvan komt er een tweede schriftelijke vragenronde.

Invoering van het wetsvoorstel kan daarom op zijn vroegst per 1 maart plaatsvinden. Het scheelt de overheidskas een bedrag van f. 38 miljoen per jaar. Het wetsvoorstel voorzag in een totale bezuiniging van f. 900 miljoen in deze kabinetsperiode.

Door deze vertraging blijft de Ziektewetpremie gewoon nog doorlopen. En dat zal op de salarisstrookjes merkbaar zijn. Het kabinet was er van uitgegaan dat dit effect niet zou optreden omdat de nieuwe regeling met ingang van 1 januari van kracht had moeten zijn.

Reageer op dit artikel