nieuws

Kantorenmarkt iets gezonder door minder planaanbod

bouwbreed Premium

Het planaanbod voor zowel kantoren als winkels is aan het teruglopen. Poontwikkelaars hebben de bui zien hangen en hebben voor meer dan een miljoen vierkante meters aan plannen in de vuilnisbak gedeponeerd. Het komt de gezondmaking van met name de kantorenmarkt ten goede.

In de jaren 1993 en 1994 bleef het aanbod van plannen onveranderd hoog, namelijk 4,5 miljoen m2. Poontwikkelaars en aannemers hadden de illusie dat de markt zou gaan aantrekken. Het zeer hoge aanbod van plannen in die dagen was niet realistisch gezien de hoge leegstand. “In het jaar 1995 is het planaanbod met 1 miljoen m2 teruggelopen tot 3,5 miljoen”, stelt ir. Cees de Jong, hoofdonderzoek DTZ Zadelhoff en vice-voorzitter van de DTZ-directie. “Er is daardoor wel sprake van kapitaalvernietiging geweest. Gerekend moet worden dat tussen de 5 en 10 procent van de stichtingskosten, van ongeveer f. 2250 per m2, gaat zitten in planvoorbereiding. Reken maar uit als 1 miljoen aan plannen verdwijnt. Bij winkelcentra nam de planvoorraad een beetje af tot 1,3 miljoen m2.”

Er is nu een situatie ontstaan die leegstand kent, maar waar sprake is van een tekort aan nieuwbouw. Het beschikbare aanbod – leegstand – over 1995 is volgens DTZ Zadelhoff het zelfde als in 1994, namelijk 2,7 miljoen m2. “Dat komt door grote opname van kantoorruimte binnen de bestaande voorraad en de beperkte nieuwbouwactiviteiten. In bepaalde regio’s had dat als effect dat niet kon worden voldaan aan de toenemende vraag naar goed gesitueerde kantoren met voldoende parkeerplaatsen.”

Twijnstra

Cees de Jong deed deze uitspraken gisteren tijdens de presentatie van het jaarlijkse marktonderzoek ‘Visie achter de feiten 1995’. Voor de achtste maal presenteerde het makelaarskantoor dit rapport dat is samengesteld uit gegevens van de DTZ-databank, die is aangevuld met transacties van NVM en niet-NVM-makelaars. “En aan de hand van die gegevens proberen we achteraf te verklaren wat er heeft plaatsgevonden, dat onderscheidt ons van andere cijfers”, aldus De Jong, die vindt dat andere onderzoekers een veel te somber beeld schetsen van de huidige vastgoedmarkt. Hij doelde daarmee op het ‘gesomber’ van Twijnstra Gudde een aantal weken gelegen in het tv-programma Nova. Het managementbureau uit Amersfoort hamerde op de hoge leegstand en zal dat over drie weken in een congres ook gaan aantonen. “Twijnstra Gudde doet dat aan de hand van een enquete. De praktijk leert dat de ondervraagde bij uitvoering een ander gedrag vertoont. Zij antwoorden bijvoorbeeld dat de stationslocatie hoog op hun verlanglijst staat. Wij moeten constateren dat dat per saldo niet zo is, dat ze nog steeds kiezen voor de snelweglocatie. Het beeld is helaas nog negatief, maar zeker gunstiger dan de heersende opvatting.”

Vinex

De DTZ-makelaars constateren dat de stationslocatie het al jaren aflegt ten opzichte van de snelweglocatie. De Jong wil niet horen dat Vinex is mislukt. Dit rijksplan had tot doel de A1-locatie in de buurt van het station te promoten door bijvoorbeeld parkeernormen te stellen voor nieuw te bouwen kantoren in steden en aan randen. “We constateren dat de vraag naar kantoren bij stations zich stabiliseert”, aldus De Jong. “De Nederlander is moeilijk uit de auto te krijgen. De parkeernorm van 1 op 50 stoot huurders af. Maar Vinex zorgt er wel voor dat ondernemers anders over de auto gaan nadenken. Het probleem van de file zal toch een keer opgelost moeten worden. Maar het is een denkfout van de overheid om te veronderstellen dat bedrijven daar gaan zitten waar de overheid dat wil. Ondernemingen moeten wel goed zitten om goed te ke functioneren.”

Reageer op dit artikel