nieuws

Jorritsma wil meer vrouwen bij V en W

bouwbreed Premium

Er moeten meer vrouwen worden aangenomen op het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Minister Jorritsma: “Ik wil een beleid van positieve actie voeren. Het mag niet zo zijn, dat de kwaliteit van de vrouwelijke arbeidskrachten onbenut gelaten wordt.”

Dit werd namens minister Jorritsma gesteld door mr. C.M. Zwartepoorte, hoofd van de Hoofdafeling Binnenvaart van het ministerie, tijdens de oprichtingsbijeenkomst van het netwerk Vrouwen en Techniek .

Jorritsma toonde zich voorstander van netwerken als middel om te bereiken dat er meer vrouwen in de techniek komen. “Verkeer en Waterstaat is van oudsher een mannelijk gedomineerd bolwerk. We weten dat we allen geneigd zijn collega’s te kiezen die op ons zelf lijken. Bij de selectie zijn het dus voornamelijk mannen die nog meer mannen neigen te kiezen. Dat gebeurt door netwerken”, aldus de minister. “Er zijn voor vrouwen twee wegen: zorgen dat zij bij het voorheen mannelijke netwerk horen, of een eigen netwerk oprichten.” Dat laatste gebeurde in Amsterdam.

Jorritsma benadrukte het belang van het toetreden van vrouwen tot terreinen die vanouds mannelijk gedomineerd zijn. “Het is niet alleen een voordeel voor de vrouwen zelf, maar ook voor het bedrijf. De bestaande kwaliteit van vrouwelijke medewerkers komt duidelijker naar voren en zal eerder tot vol nut worden ingezet in bijvoorbeeld vooraanstaande en leidinggevende posities. Een positieve cultuuromslag voor het bedrijf kan het gevolg zijn. Hierarchie wordt meer en meer vervangen door samenwerking. Eigenschappen die nu nog voornamelijk aan vrouwen worden toegedicht, zoals: procesgericht, intuitie, bereid tot luisteren en gericht op samenwerking, zijn een welkome aanvulling op de typische mannelijke eigenschappen als: taakgericht, competitie en hierarchie. Alleen als deze eigenschappen samenkomen, kan een organisatie tot volle wasdom komen.”

Zaltbommel

Het nieuwe netwerk Vrouwen en Techniek (V en T), dat de positie van de vrouw in de techniek wil versterken, is aangesloten bij de Stichting Vrouwen Netwerk (SVN). Aanmelden ke zich vrouwen (“mannen worden niet uitgesloten”, aldus Te Braake) die werkzaam zijn in een functie op academisch of HBO-niveau. Zij hoeven zelf geen technische achtergrond te hebben, maar de functie moet wel aan techniek gerelateerd zijn. V en T staat ook open voor vrouwen in de bouw, naast het reeds bestaande netwerk van ‘bouwvrouwen’.

Ter gelegenheid van de oprichting van het netwerk V en T overhandigde voorzitter drs. J.M.J.M. te Braake-Schakenraad het eerste exemplaar van het boekje ‘Kijk op vrouwen en techniek’ aan Zwartepoorte, de stand-in van Jorritsma. Zij noemde in haar toespraak de tuibrug bij Zaltbommel als voorbeeld van een door mannen gedomineerd po. “Er waren slechts vijf vrouwen bij betrokken, in de ontwerpfase een secretaresse, tijdens de uitvoering twee vrouwen voor de catering en tenslotte twee vrouwen bij de voorlichting”, aldus Te Braake. Als het aan V en T ligt, komt daar zeker verandering in.

Informatie over het netwerk V en T is te verkrijgen bij drs. M.C.H. Paulides, tel. 0573 258181, fax 0573 255823.

Reageer op dit artikel