nieuws

Jorritsma krijgt zwaarste taak van VNO/NCW in ’96

bouwbreed

Van alle bewindslieden in het Paarse Kabinet krijgt Jorritsma de zwaarste opdracht voor 1996 mee van de werkgeversorganisatie VNO/ NCW. “Haar ministerie heeft zich schromelijk vergist in de mobiliteitsprognoses, de onderuitputting op de infrabegroting bedraagt honderden miljoenen per jaar en de uitvoering van het SVV ll gaat veel te langzaam”, aldus Rinnooy Kan in zijn Nieuwjaarsrede.

Naast de waarderingscijfers voor het Paarse Kabinet, gegeven door topondernemers, presenteerde VNO/NCW tevens een lijstje met goede voornemens voor alle bewindslieden.

Wanneer dit lijstje volledig wordt uitgevoerd zal de gemiddelde 6,5, die het Kabinet scoort, naar boven ke worden bijgesteld, aldus de voorzitter van de werkgeversorganisatie.

Jorritsma krijgt van VNO/NCW de zwaarste taak toebedeeld. Een ‘kardinale taak’ is voor haar weggelegd in het versneld uitvoeren van de infrastructuurpoen uit het tweede Structuurschema Verkeer en vervoer.

“Het ministerie heeft zich schromelijk vergist in zijn mobiliteitsprognoses. Die zijn veel hoger dan werd geraamd. Er moet daarom een versnelling van het SVV komen.

Daarnaast zal er baanbrekend geinvesteerd moeten worden in de Randstedelijke infrastructuur.”

Gebrek aan capaciteit

Directeur Lempers (infrastructuur) van VNO/NCW zei de traagheid in uitvoering van het SVV des te erger te vinden omdat er jaarlijks ‘honderden miljoen guldens’ overblijven op de begroting van Verkeer en Waterstaat (onderuitputting).

Een en ander is volgens hem niet alleen het gevolg van de stroperige procedures voor de aanleg van infra, maar komt tevens door het gebrek aan capaciteit bij Rijkswaterstaat. “Ik zeg niet dat er meer ambtenaren moeten komen, maar laat de minister dan taken van Rijkswaterstaat aan de markt uitbesteden”, aldus Lempers, na afloop van de Nieuwjaarsrede.

Eenvoudige arbeid

Meer algemeen zei Rinnooy Kan te hopen dat het Kabinet ook de komende jaren doorgaat met het verlagen van de belastingen. Desnoods moeten staatsdeelnemingen worden verkocht om de lastenverlichting te ke betalen., zo betoogde hij.

Verder pleit VNO/NCW voor een ‘culturele herwaardering’ van eenvoudige arbeid. De pogingen van minister Melkert hiertoe ke de goedkeuring van de werkgevers niet wegdragen, zo bleek. “Om de Melkert-banen in te vullen blijkt nog een heel probleem.” Volgens Rinnooy Kan zou het beter zijn het minimum-loon overboord te gooien.

Reageer op dit artikel