nieuws

Jonge monumenten Brabant beschermd

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van de provincie Brabant willen met nieuw beleid jonge monumenten beter beschermen. Het betreft ‘voorbescherming’ voor de periode tussen selectie en definitieve bevestiging dat een recent gebouw een monument is.

Aanleiding tot de beleidswijziging was de sloop van een moderne villa in Waalre van architect Van Loghem. Deze villa was in september 1993 al door de gemeente aan de provincie voorgedragen als monument, als resultaat van het landelijke Monumenten Selectie Po (MSP) om jonge bouwkunst te beschermen. Deze procedure kampt echter met lange ‘wachttijden’ en een gebrek aan ‘voorbescherming’ tijdens de periode tussen selectie en definitieve vaststelling of een gebouw bescherming als monument verdient of niet. Daardoor kon de eigenaar medio 1995 een sloopvergunning niet worden geweigerd.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om voortaan voor jonge bouwkunst van “nationaal belang” niet de procedure van het MSP te volgen, maar die van de Monumentenwet. Die biedt een betere voorbescherming. “Op deze manier kan een zorgvuldiger afweging omtrent behoud of sloop van een object plaatsvinden”, aldus Gedeputeerde Staten.

Reageer op dit artikel