nieuws

Inspectie toont gebreken op bouwplaatsen aan

bouwbreed Premium

Ruim eenderde van 200 bouwplaatsen, die in november en december door het district Oost-Brabant/Limburg van de bouwbond FNV werden gecontroleerd bleken niet te voldoen aan de eisen, die aan de veiligheid op het werk en juiste arbeidsomstandigheden mogen worden gesteld.

De meest voorkomende klachten betreffen ondeugdelijke (of afwezige) bouwliften, schaftketen, steigers en sanitaire voorzieningen. Ook het niet dragen van een bouwhelm en het gebruiken van te zware bouwmaterialen werden nogal eens geconstateerd.

Districtshoofd Schotanus noemt de uitslag van de inspectie op zich onbevredigend, maar constateert toch een verbetering ten opzichte van een zelfde actie een jaar eerder, toen bij meer dan de helft van de bezochte bouwplaatsen gebreken werden geconstateerd.

Enkele werkgevers blijken hardleers te zijn. Het zijn aannemers die de volle risico’s onder ogen zien en toch hun werknemers moedwillig onder onveilige en onhygienische omstandigheden laten werken.

In de meeste gevallen blijken de opmerkingen van de kaderleden van de bond in goede aarde te vallen. Bouwopzichters erkenden veelal de gebreken en beloofden beterschap.

Via het hoofdkantoor in Woerden zal de bond de bevindingen kenbaar maken aan het NVOB opdat die zijn leden op de hoogte ke stellen.

In februari zullen de kaderleden van het district Oost-Brabant/ Limburg opnieuw een grootschalige inspectie van bouwplaatsen uitvoeren.

Reageer op dit artikel