nieuws

In 1997 aanleg van weg Helmond-Beek en Donk

bouwbreed

Aanleg van het nieuwe provinciaal weggedeelte Helmond-Beek en Donk in 1997 is vrijwel rond. Op 25 januari dit jaar zullen de gemeenteraden van Aarle-Rixtel en Beek en Donk de bestemmingsplannen vaststellen. In de loop van 1996 volgt beschikbaarstelling van het benodigde krediet door de provincie.

Met de aanleg van de weg is een investering van f. 34 miljoen gemoeid. De grondverwerving vergt bovendien nog eens f. 17 miljoen. Uitvoering van het werk is nodig om de bebouwde kommen van Helmond, Aarle-Rixtel en Beek en Donk te bevrijden van intensief en vooral ook zwaar doorgaand verkeer. De huidige weg loopt namelijk dwars door die plaatsen.

Het trace van de nieuwe weg is zoveel mogelijk gebundeld met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart, westelijk om de nieuwe woningbouwlocatie Dierdonk heen. Voor wat betreft de woongebieden van Aarle-Rixtel en Beek en Donk is gekozen voor aanleg ten oosten van Broekkant.

De provinciale weg 205 wordt uitgevoerd als enkelbaans weg, krijgt onder meer twee rotondes (gecombineerd met fietserstunneltjes) en drie ongelijkvloerse kruisingen. Realisering van een westelijke aantakking van de weg richting Lieshout en A58 ten noorden van Eindhoven laat nog op zich wachten. Het trace is echter zodanig vormgegeven dat een eventuele aantakking in de toekomst inpasbaar is.

Natuurwaarden

De weg kruist drie waterwegen: Goorloop, Aa en Bakelse Aa. Ter plaatse zullen kunstwerken worden gebouwd.

Als wegdekverharding wordt uitgegaan van uitgewassen beton. Dit vanwege levensduur en onderhoud. Zeer open asfalt beton (zoab) wordt niet toegepast. De geluidreducerende effecten zijn namelijk slechts beperkt, omdat op de weg een maximum snelheid van 80 km per uur geldt. Bovendien is zoab qua onderhoud duurder. Een aantal aansluitingen en parallelwegen zal worden afgesloten. Daartoe zullen de nodige reconstructiewerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Ten behoeve van de aanleg van de nieuwe weg moeten drie woningen en een boerderij worden gesloopt.

Ter compensatie van natuurwaarden die verloren gaan moet vijf hectare bos worden aangelegd.

Reageer op dit artikel