nieuws

Heerenveen steekt geld in bouw huurwoningen

bouwbreed Premium

sHeerenveen wil de bouw van acht zogenoemde starterswoningen met f. 40.000 subsidieren. Daarnaast steekt het ruim f. 700.000 in het saneren en bouwrijp maken van een stuk grond voor de bouw van in totaal 51 huurappartementen. Dit blijkt uit een tweetal raadsvoorstellen die het college van B en W aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

De acht huizen voor starters op de woningmarkt moeten komen op de plaats van een woningcomplex dat aan het verzakken is. In september brandde een woning in het complex compleet uit. Na onderzoek bleek dat er in het gehele complex sprake is van ernstige verzakkingen. De eigenaar van de woningen, de stichting Bouwcorporatie Heerenveen, besloot daarom het betreffende woonblok te slopen en er acht woningen te herbouwen.

In het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (WBS) heeft de woningcorporatie bij de gemeente hiervoor een subsidie aangevraagd. Het college trekt nu f. 5.000 voor iedere nieuw te bouwen woning uit.

Met het Pensioen- en VutFonds Amsterdam, het vroegere Amsterdamse GAK, heeft Heerenveen overeenstemming over de bouw van 51 huurappartementen bereikt. De gemeente moet de nu nog vervuilde grond schoon en bouwrijp aan het Pensioen- en VutFonds opleveren. Hiermee is in totaal – 701.000 gemoeid.

De bedoeling is dat omstreeks april met de bouw van de woningen wordt begonnen.

Reageer op dit artikel