nieuws

Heerenveen pakt geluidoverlast treinverkeer aan

bouwbreed Premium

Het plaatsen van geluidschermen, dubbel glas en gevelisolatie zijn de drie belangrijkste maatregelen die Heerenveen gaat nemen om de geluidoverlast van treinverkeer voor woningen te verminderen. Uit inventarisatie blijkt dat 260 woningen langs de spoorbaan een hogere geluidbelasting hebben dan de toegestane 65db(A).

Regelmatig klaagden omwonenden langs de spoorwegen in Heerenveen over toenemende geluidoverlast. Na onderzoek bleken dat aan aantal woningen een te hoge geluidbelasting hebben en voor maatregelen door het ministerie van VROM in aanmerking komen. Deze maatregelen bestaan uit het treffen van voorzieningen aan de gevel en het plaatsen van dubbel glas. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het neerzetten van schermen. Deze ke op een enkele uitzondering na vrijwel langs het gehele spoor worden gerealiseerd. De stukken waar de schermen niet ke worden geplaatst hebben te maken met het behoud van het historisch stadsgezicht. De gemeente Heerenveen zet volgende week een informatieavond op touw. Tijdens deze avond krijgen de betrokkenen voorlichting over de maatregelen die de komende tijd zullen worden getroffen.

Reageer op dit artikel