nieuws

Haagse corporaties sluiten vrede en gaan bouwen

bouwbreed Premium

De Haagse woningcorporaties sluiten vrede. De directeuren van de corporaties die elkaar de afgelopen weken stelselmatig in de haren vlogen zullen elkaar de komende weken recht in de ogen kijken. Reden hiervoor is dat wethouder Peter Noordanus met de twee combinaties overeenstemming heeft bereikt over de bouw van 2400 goedkope huurwoningen op de Vinex-locatie Wateringse Veld.

Binnen het Haagse ‘solliciteerden’ uiteindelijk twee combinaties naar het bouwen op Wateringse Veld waar uiteindelijk 8000 huizen moet worden gebouwd. Met de ene ‘combi’ bestaande uit Woningstichting ‘s-Gravenhage en Woningstichting Voorburg, sloot Noordanus tussen kerst en oud en nieuw een akkoord. De twee corporaties mochten 1200 goedkope huurwoningen en 600 koopwoningen op de Vinex-locatie gaan bouwen.

Daarnaast moet de combinatie 600 woningen op binnenstedelijke locaties realiseren. Deze overeenkomst wekte de woede van de tweede combinatie bestaande uit de woningbouwverenigingen De Goede Woning, Algemene Woningbouwvereniging en Stichting Woningbedrijf Den Haag. Zij voelde zich door Noordanus gepasseerd, vooral omdat ze hem juist een aanbod hadden gedaan voor de bouw van het totale pakket van 2400 goedkope huurwoningen. Dit weer tot ergernis van de opponenten woningstichtingen ’s Gravenhage en Voorburg die zich door hun collega’s onbehoorlijk behandeld voelden.

Uiteindelijk is er nu dan toch nog overeenstemming bereikt over de resterende 1200 goedkope huurwoningen nadat de gemeente aan beide combinaties een herverdelingsvoorstel had voorgelegd waarbij zij zowel voor het jaar 2000 als in de periode daarna 600 goedkope huurwoningen ke gaan bouwen. In principe hebben beide partijen nu ieder een gelijk deel van de Vinex-opgave.

Gematigd

R. Geelhoed van de Algemene Woningbouwvereniging toonde zich gematigd tevreden over het nu bereikte akkoord. “Met dit herverdelingsvoorstel hebben we denk ik het minimale bereikt. Nog steeds stellen wij ons op het standpunt dat ons voorstel voor de gehele bouwproduktie in volkshuisvestelijke zin het beste was. Maar dat zat er dus niet in.” Over de relatie met zijn collega’s stelt Geelhoed: “We zullen de komende tijd elkaar recht in de ogen moeten kijken om de lucht te klaren. Uiteindelijk zetten we nu gezamenlijk de schouders onder Wateringse Veld.”

P. Roodenburg directeur van Woningstichting ‘s-Gravenhage toont zich ook tevreden over de jongste ontwikkelingen. “Aan het onderlinge gekrakeel kan nu een einde worden gemaakt, en dat is voor Den Haag en de volkshuisvesting wel het beste.”

Reageer op dit artikel