nieuws

Gww-sector Groningen trekt buitenlanders aan

bouwbreed

Het maakt niet uit welke nationaliteit of culturele achtergrond iemand heeft om een baan in de grond-, weg- en waterbouw te vinden, zegt Ing H. Korporaal, directeur van het opleidingscentrum GOA-Noord te Groningen. “Om aan de slag te komen zijn motivatie en de wil om op te gaan in de bedrijfstak het belangrijkste.” Vorige maand rondde een groep van acht allochtonen een opleiding af via GOA-Noord. Binnenkort begint een nieuwe opleiding voor buitenlandse jongeren.

Het is voor bedrijven in de gww-sector vaak moeilijk om personeel te vinden. De ondernemers proberen daarom op allerlei manieren jonge mensen te interesseren voor hun bedrijfstak. In Groningen begon vorig jaar een po voor jonge buitenlanders. De belangstelling was meteen groot. Circa vijftig jongeren meldden zich aan. Slechts twaalf kregen een plaats. “Er waren mensen bij die nauwelijks Nederlands spraken en daardoor afvielen en ook bleek uit het sollicitatiegesprek dat sommigen niet echt geinteresseerd waren in onze sector. Daar kwamen ze eerlijk voor uit en dat is ook het beste. Je moet geen mensen tegen hun zin opleiden, daar bereik je niets mee”, aldus Korporaal.

De eerste groep buitenlandse leerlingen ging probleemloos op in het leerlingstelsel. Tweederde van de deelnemers rondde het voorschakeltraject met succes af. Ze zijn geplaatst bij verschillende lidbedrijven van GOA-Noord met een werkgarantie van twee jaar. Binnenkort begint een nieuw voorschakeltraject waaraan mensen met een buitenlandse achtergrond ke deelnemen.

Ze worden gedurende een half jaar voorbereid op een plaats binnen het leerlingstelsel. Dit houdt in dat ze gedurende twee jaar in de praktijk een vak in de gww-sector zullen leren. Theoretisch onderwijs krijgen ze via een van de streekscholen.

Drenthe

Er zijn plannen om in Drenthe een vergelijkbaar po op poten te zetten. “Misschien komt er ook zoiets in Friesland, maar dat is nog onzeker”, zegt Korporaal. “Het prettigste zou zijn als buitenlandse jongeren deelnemen aan de reguliere opleidingen, zonder voorschakeltraject, maar zo ver zijn we nog niet.”

Naast een kennismakingsgesprek werden de belangstellenden getest op taal- en rekenvaardigheid. Binnen de bedrijven was plaats voor circa veertien nieuwe medewerkers, maar door een te laag opleidingsniveau en matige taalvaardigheid viel een groot aantal kandidaten af. “In veel landen zijn de opleidingen heel anders dan hier”, zegt Korporaal. “Tussen de belangstellenden zaten mensen met een half voltooide universitaire opleiding, maar ook waren er bij die nog niet eens lagere school hadden.”

Het opleidingsniveau vormde voor de meesten echter niet het voornaamste struikelblok. Korporaal: “We zijn heel veel taalachterstand tegen gekomen. Sommige mensen wonen al vijf jaar in Nederland en ke zich nog steeds niet verstaanbaar maken. Dat is eigenlijk te gek. Als je allochtonen wilt laten instromen is een minimale beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk. Dan gaat de doorstroming binnen de bedrijven ook veel makkelijker.”

Niet alleen de leerlingen moeten zich willen aanpassen aan de nieuwe omgeving, aldus Korporaal. Het is heel belangrijk dat bedrijven bekend zijn met de achtergrond van het nieuwe personeel. “Het is niet moeilijker om een Turk in een Gronings bedrijf op te nemen dan een Groninger in een Friese onderneming of omgekeerd. Wat je wel merkt is dat sommige mensen zoals vluchtelingen trauma’s hebben opgelopen in het verleden. Ze hebben bijvoorbeeld een oorlog meegemaakt en hebben allerlei dramatische ervaringen. Dat merk je in de omgang. Als die achtergrond bij de werkgever bekend is, kan die er rekening meehouden en daarmee voorkom je spanningen.”

Geen noodgreep

Korporaal benadrukt dat het aantrekken van buitenlandse jongeren geen noodgreep is vanwege een tijdelijk tekort aan personeel. “Deze mensen functioneren goed, zeker niet slechter dan andere groepen. Ook onder Nederlanders heb je mensen die hun werk niet aanke of die zich niet ke of willen aanpassen aan de sfeer binnen de wegenbouw.

“In sommige streken is het moeilijk om aan leerlingen te komen, maar ook waar dat niet het geval is, zijn allochtonen welkom. Onze branche is niet gesloten. Wie gemotiveerd is en een zeker niveau heeft, kan bij ons een goede baan vinden.”

GOA-Noord in Groningen heeft voorschakeltrajecten voor buitenlandse jongeren die willen werken in de gww-sector.

Reageer op dit artikel