nieuws

Geleen investeert f. 17 mln in riolering

bouwbreed Premium

De gemeente Geleen investeert in de periode 1996 tot en met 2000 f. 17,25 miljoen in de uitvoering van het basisrioleringsplan. Zo moet onder andere de afvoercapaciteit van het stelsel worden vergroot en gewaarborgd om de vuilemissie naar bodem en oppervlaktewater te minimaliseren. Daarnaast is het zaak het rioolstelsel van hemelwater te ontlasten, panden op het riool aan te sluiten en verouderde rioleringen te vervangen.

Als na deze ingrepen niet voldaan wordt aan de eisen van het Zuiveringschap Limburg moet een extra f. 3,2 miljoen kostend- bergbezinkbassin worden gerealiseerd.

Reageer op dit artikel