nieuws

Friese gemeenten moeten zelfstandiger ke optreden

bouwbreed

Gemeenten moeten een grotere zelfstandigheid krijgen. De provincie moet de voorwaarden daarvoor scheppen op basis van de wetgeving van het Rijk. Er moeten drie duidelijke bestuurslagen komen waar geen plaats meer is voor overlappingen. De provincie schept beleidslijnen voor ruimtelijke ordening en daarin moeten die van de gemeente passen.

Ook op het gebied van milieu en stads- en dorpsvernieuwing krijgt de gemeente meer bevoegdheden. concludeert de stuurgroep bestuurlijke vernieuwing in Friesland. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van het Rijk, de provincie en de Friese gemeenten. Het gaat om een proefpo voor bestuurlijke vernieuwing dat alleen in Friesland draait en dat door de rest van Nederland op de voet wordt gevolgd. Tot 31 maart ke gemeenten reageren op het rapport.

Reageer op dit artikel