nieuws

Financiele strop voor Rijnwoude

bouwbreed

De Zuidhollandse gemeente Rijnwoude is met een tegenvaller van f. 800.000 geconfronteerd. Bij de berekening van het gemeentelijk herverdelingsfonds, dat zorg draagt voor de spreiding van overheidsgelden, is de gemeente f. 800.000 te veel in het vooruitzicht gesteld.

Eerder had Rijnwoude al te verstaan gekregen dat er f. 1,1 miljoen, alsgevolg van de nieuwe verdeelsleutel, minder voor de gemeente in de pot zit. De acht ton die daar nu bovenop komt heeft binnen het gemeentebestuur voor de nodige onrust gezorgd.

Het college van B en W dat in de begroting met kunst en vliegwerk de f. 1,1 miljoen al had verwerkt, sluit nu nieuwe bezuinigingen zeker niet uit. In het kader van de mindering op de uitkering uit het gemeentefonds had het gemeentebestuur de ozb al verhoogd.

Reageer op dit artikel