nieuws

Duitse vakbond wil minder loon voor buitenlanders

bouwbreed

De Duitse vakvereniging Bouw wijkt af van haar standpunt dat buitenlandse onderaannemers die bouwvakkers uit eigen land naar Duitsland halen, deze mensen niet tegen een hongerloontje te werk mogen stellen. Vakbondsvoorzitter, Klaus Wiesehugel: “Onder bepaalde voorwaarden zijn we bereid tot instemming met een geringere betaling van buitenlandse bouwvakkers in Duitsland dan de laagste Duitse cao-lonen voorschrijven.”

Eind november vorig jaar hebben de regeringspartijen (CDU/CSU en liberale FDP) in de Bondsdag de zgn. ‘Uitzendwet op het Bouwwezen’ goedgekeurd. Deze wet bepaalt dat buitenlandse werknemers op Duitse bouwplaatsen op zijn minst recht hebben op het laagste Duitse cao-loon. In haar huidige vorm moet deze wet echter ook door de Bondsraad (eerste Kamer) worden goedgekeurd vooraleer zij in werking kan treden. In de Bondsraadafvaardiging van de Duitse deelstaten heeft de sociaal-democratische SPD echter de meerderheid. Omdat de SPD liet weten de wet in de besloten vorm niet te accepteren, zoekt een gemengde Kamercommissie naar een oplossing voor dit dilemma.

Vakbondsbaas Wiesehugel liet doorschemeren dat hij tegen maximale eisen ter wijziging van die wet is. Prominente SPD’ers zoals Rudolf Dressler, woordvoerder sociale zaken en vice-voorzitter van zijn Bondsdagfractie, zegt dat de SPD weinig voelt voor een wet die zich uitsluitend beperkt tot de lonen voor buitenlanders op de bouw. “In plaats van een regeling voor lonen van werknemers uit EU-landen op Duitse bouwplaatsen, moeten we een loonwet maken die op alle branches en alle buitenlandse werknemers in Duitsland van toepassing is”, meent Dressler.

Vakbondsvoorzitter Wiesehugel: “Dressler heeft goed praten. De verdringing van Duitse bouwvakkers door onderaannemers die spotgoedkope Portugezen inhuren is dramatisch. De verdubbeling van het aantal werkloze Duitse bouwvakkers tot 200.000 in een maand tijds is niet alleen te wijten aan de slappe bouwconjunctuur. Middelgrote tot grote Duitse bouwbedrijven ontslaan hun werknemers steeds vaker voor het minste geringste en besteden hun zware karweien aan buitenlandse onderaannemers uit.”

Naleving

Bonn wil de wet op het loonniveau voor buitenlandse bouwvakkers slechts twee jaar laten gelden in de hoop dat men op EU-niveau in die tijd tot vaste afspraken komt. De vakbond Bouw eist een geldigheidsduur van vijf jaar voor de wet. “Het belangrijkste punt in die wet is de controle op de naleving”, meent Wiesehugel. “Als die controle in handen van de deelstaten en niet in die van de federale overheid komt, zijn we nog geen stap verder. Alleen het Federaal Bureau voor Arbeidszaken is in staat de naleving van de wet te controleren.” Als deze eis een vast bestanddeel van de wet wordt, dus federale controle op de naleving, is toestemming van de Bondsraad (eerste Kamer) absoluut noodzakelijk. De wet heeft in haar huidige vorm al onnoemelijk veel voeten in de aarde gehad. De meeregerende liberale FDP was van meet af aan tegen, doch zij gaf klein bij onder de voorwaarde dat de wet slechts voor twee jaar zou gelden.

Bindende maatregel

Volgens de vakbondsbaas moeten de openbare controleurs op naleving van de wet de volle steun van alle werkgevers in de bouw krijgen. Wiesehugel: “Pas als de werkgevers verklaren aan hun plicht tot medewerking te voldoen, zullen wij instemmen met een loon voor buitenlandse bouwvakkers dat onder het laagste Duitse cao-uurloon kan liggen.”

Daarbij denkt hij aan de beroepsgroep 7, de zgn. bouwwerker (vroeger hulparbeider) met een cao-uurloon van DM 20,24. “Net als in de chemie zou je een loon dat onder de huidige cao-schaal ligt ke afspreken als een bedrijf een langdurig werkloze in dienst neemt. Zo’n maatregel zou je als bindend voor alle bedrijfstakken ke verklaren.”

Met dit compromisaanbod wil de vakbond de tegenstand breken van de talloze Duitse bouwbedrijven die weigeren hun medewerking te verlenen aan overheidscontrole op de lonen van buitenlandse bouwvakkers bij de onderaannemers.

Reageer op dit artikel