nieuws

‘Doarp en Bedriuw Fryslan’ stimuleert werkgelegenheid Stichting loodst ondernemer door moeilijke eerste jaren

bouwbreed

De belangstelling van ondernemingen om zich te vestigen op het Friese platteland is groot. Dat zegt drs. Thea Bijma van de stichting Doarp en Bedriuw Fryslan (DBF) in Rauwerd. Deze organisatie houdt zich bezig met het stimuleren van de werkgelegenheid in de kleine plattelandskernen. “Mede dankzij onze initiatieven neemt die in de dorpen toe. Het gaat langzaam maar gestaag”, aldus Bijma.

De stichting Doarp en Bedriuw Fryslan is nu alweer een kleine vijf jaar geleden voortgekomen uit de Vereniging Kleine Dorpen. De stichting richtte zich aanvankelijk op het bemiddelen bij de koop en verkoop van panden die als bedrijfsruimte ke worden gebruikt. “Het ging dan met name om gebouwen die een functiewijziging konden ondergaan. Door onze bemiddeling zijn diverse oude fabrieksgebouwen en boerderijen van eigenaar verwisseld waarna er zich nieuwe bedrijvigheid vestigde”, aldus Thea Bijma.

De organisatie houdt hiervoor een bestand bij waar aanbieders en vragers op elkaar ke worden afgestemd. Deze activiteit is echter de laatste jaren op een lager pitje komen te staan. Enerzijds doordat het aanbod van leegstaande bedrijven afnam maar anderzijds ook dat de subsidiekraan werd dichtgedraaid. De stichting besloot daarom zich meer te gaan richten op het realiseren van werkgelegenheidsprogramma’s. DBF doet dit door onder andere het bedrijfsleven voor het Friese platteland te interesseren.

“Met name voor kleinere en middelgrote bedrijven biedt het Friese platteland volop kansen, uitstekende mogelijkheden en vele voordelen”, zo stelt de stichting met de nodige trots in haar promotiemateriaal. “De file-vrije wegen, het schone milieu, de gunstige grond- en bouwprijzen en de soepele medewerking van gemeenten en andere instanties zijn slechts enkele voordelen.”

Subsidies

Door de beschikbare Europese subsidies in kaart te brengen en daar daadwerkelijk gebruik van te maken heeft DBF al diverse werkgelegenheidsprogramma’s op touw gezet. “En met succes”, weet Bijma. Volgens haar is het een uniek concept dat Doarp en Bedriuw Fryslan voor ondernemingen heeft. Zo biedt de stichting bijvoorbeeld op diverse locaties in Friesland eigen maar ook gemeentelijke gebouwen aan. In overleg met de toekomstige ondernemers worden voor deze panden verbouw- en verbeteringsplannen ontwikkeld. De begeleiding van dergelijke projecten is in handen van DBF. De organisatie helpt de ondernemer ook bij het zoeken naar en het aanvragen van verbouwingssubsidies. “Omdat het hier veelal gaat om startende bedrijven proberen we de aanloopkosten, dus zeg maar de klimkosten, zo laag mogelijk te houden.” In dit kader kan bijvoorbeeld de helft van de hypotheek van een pand door de stichting worden bekostigt, maar ook kan DBF het bedrijfskapitaal leveren.

Wel moet het volgens Bijma duidelijk zijn dat niet iedere onderneming direct voor subsidie in aanmerking kan komen. “Er is een vrij strenge selectie. Van de tien ondernemers die bij ons aankloppen valt zeker de helft af. Een bedrijf wordt niet alleen getoetst op het idee of de branche waar het zich op richt, maar er moet ook een goed financierings- en ondernemersplan zijn.”

Bedruipen

Naast de beoordeling van dergelijke plannen wordt de locatie tegen het licht gehouden. Wat kan er op die plek bijvoorbeeld worden gerealiseerd. In dit kader wordt tevens de milieuwetgeving getoetst. Met dergelijke onderzoeken is het duidelijk dat DBF niet over een nacht ijs gaat. “Uiteindelijk”, zo beaamt Thea Bijma deze constatering, “moeten we ons als stichting voor een belangrijk deel zelf bedruipen. Risico’s willen we daarom zoveel mogelijk uitsluiten.”

De lijst van ondernemingen die de Friese club in de loop der jaren aan bedrijfshuisvesting heeft geholpen is lang. “Het gaat meestal om kleine bedrijfjes in de dienstverlening. Hierbij kan worden gedacht aan architectenbureau’s, kleine aannemingsbedrijven en drukkerijen. De werkgelegenheidsaspecten voor de dorpjes waar de ondernemingen zich hebben gevestigd worden pas in een later stadium duidelijk.”

Nieuwbouw

Wanneer het niet is gelukt een ondernemer in bestaande bouw onder te brengen gaat DBF tegenwoordig steeds vaker over tot het realiseren van nieuwbouw. “Meestal gaat het hier om de bouw van bedrijfsverzamelgebouwen met verhuur of verkoopmogelijkheden. Zo hebben we in Wieuwerd en Heeg een dergelijk gebouw neergezet. Alle units zijn in beide plaatsen verhuurd.”

Timmert de stichting in de provincie aardig aan de weg, ook buiten Friesland krijgt DBF een grotere naamsbekendheid.

“Regelmatig krijgen we nu ook telefoontjes over onze activiteiten van buiten de provincie. Maar tot een daadwerkelijke bemiddeling van een niet Friese onderneming is het nog niet gekomen. Maar, wie weet, misschien komt dat nog…”

Reageer op dit artikel