nieuws

Daksteiger veilige werkplek bij vervanging schoorstenen

bouwbreed Premium

De Sassenheimse woningbouwvereniging ‘De Vooruitgang’ heeft geen halve maatregelen genomen bij de verbetering van de schoorstenen op de huurwoningen aan de Hortuslaan. De huizen werden voorzien van compleet nieuwe schoorstenen die als geprefabriceerd elementen in zijn geheel met de kraan werden aangebracht. Het in eigen werkplaats bouwen van de schoorstenen en het monteren ervan was een kolfje naar de hand van het gespecialiseerde bedrijf Gebr. Van der Heijden uit Bladel.

Voordat de met vrachtwagens aangevoerde schoorstenen op hun definitieve plaats konden worden gebracht ging er wel enig sloop- en ander voorbereidend werk vooraf. Voor deze werkzaamheden maakte Van der Heijden gebruik van een bijzondere daksteiger die geheel op de grond wordt gemonteerd en met een kraan om de oude schoorsteen wordt geplaatst. Hierop hebben de metselaars alle bewegingsvrijheid, nodig voor het slopen van de oude en het monteren van de nieuwe schoorsteen.

Bij het slopen van de oude schoorstenen wordt zorgvuldig te werk gegaan. Om klachten achteraf over slecht trekkende schoorstenen te voorkomen worden de kanalen op de hoogte tot waar de schoorstenen worden ontmanteld, tijdens het sloopwerk afgedicht met opblaasbare ballonnen. Op deze wijze wordt voorkomen dat brokken puinongewild in de rookkanalen belanden. Het vrijkomende puin vindt zijn weg in een kleine container die met de kraan langs de daksteiger wordt gehangen. Nadat de nieuwe prefab schoorsteen compleet met onderplaat, kanalen, lood en betonnen bovenplaat,op het verse cementbed is geplaatst wordt het kantlood onder de loketten aangebracht, zodanig dat er tijdelijk geen lekkages ke ontstaan.

Het aanbrengen van eventuele aanhelingen en het aankloppen van het lood is de taak van de aannemer. Die draagt ook zorg voor de puincontainer op het werk en de levering van de metselstenen in de werkplaats te Bladel. Dit om mogelijk kleurverschil met het bestaande metselwerk zo goed mogelijk te voorkomen. Ook het voegen van de schoorstenen vindt om die reden pas in later stadium op het werk plaats.

Reageer op dit artikel