nieuws

Corporatie-directeur kan fluiten naar winstdeling

bouwbreed

Woningstichting Hoensbroek is te ver gegaan door een winstdelingsregeling op te stellen voor haar directeur. Dat stelt staatssecretaris Tommel in antwoord op Kamervragen van PvdA-er Duivesteijn.

De corporatie is van plan commerciele activiteiten te ontwikkelen op het gebied van onder meer het beheer van onroerend goed, bouwmanagement en poontwikkeling. Hiertoe is, vooruitlopend op de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, een aparte administratie in de toegelaten instelling opgetuigd. Het plan was om de directeur mee te laten profiteren van de winsten die met deze activiteiten zouden worden gegenereerd.

Zowel het plan om commercieel te gaan als de winstdelingsregeling gaat Tommel een aantal stappen te ver. Voor alle activiteiten van corporaties geldt dat er een causaal verband moet bestaan met de volkshuisvestingsdoelstellingen. Het behalen van financieel gewin kan en mag nooit overwegend zijn, aldus Tommel.

Hoensbroek had andere plannen, en daar heeft de bewindsman nu een streep door gehaald. Evenmin is wat hem betreft winstdeling aan de orde. Toegelaten instellingen zijn en blijven non-profit instellingen, die werken ten behoeve van de sociale huisvesting. Van winst kan dus geen sprake zijn, en wat er niet is kan niet gedeeld worden.

Inmiddels is de corporatie per brief gesommeerd haar commerciele activiteiten te staken en de winstdelingsregeling ongedaan te maken.

Reageer op dit artikel