nieuws

Compleet standaardwerk over daken verschenen

bouwbreed Premium

Naast het BDA dakboekje is er nu ook een ‘Handboek Daken’. Dit leesbare standaardwerk met informatie over de in Nederland voorkomende hellende en platte daken, vormt een geheel met het dakboekje, dat nog meer details bevat.

De schrijvers van het Handboek Daken hebben vooral getracht het leesbaar te maken. Het betreft een losbladig systeem, waarmee de mogelijkheid is gecreeerd actuele aanvullingen periodiek in de band op te nemen. Het boek geeft hoofdzakelijk achtergrondinformatie over allerlei zaken met betrekking tot daken. Het is dan ook typisch een naslagwerk. Dat houdt tevens in, dat vanwege de volledigheid niet valt te ontsnappen aan berekeningen, grafieken en tabellen. Het handboek bestaat uit vier delen: algemeen, hellende daken, platte daken, en bijzondere daken.

Voorlopig bestaat het boek uit ongeveer 256 pagina’s. Een overzichtelijke index per deel aan het begin van het boek vergemakkelijkt het zoeken van het onderwerp waarvan de lezer kennis wil nemen. In het boek wordt ingegaan op de bouwfysische aspecten van de daken, de belangrijke definities, symbolen en tabellen, alsmede allerlei vormen van dakbedekking, waaronder de nieuwste.

BDA-Dakboekje

Het BDA-dakboekje is een wat magere titel voor het toch omvangrijke werk. Dit 865 pagina’s tellende werk geeft gedetailleerde informatie over de bouwfysische zaken betreffende zowel het hellende als het platte dak. Het gaat tevens uitgebreid in op de detailleringen van alle soorten daken. Zoals gebruikelijk wordt eveneens veel achtergrondinformatie gegeven over garantiebepalingen en certificatie.

Nieuw zijn vooral de tabellen voor de dakzonebepaling en de mechanische bevestiging van baanvormige dakbedekkingsystemen. Nieuw is ook de koppeling van de informatie in dit ‘dakboekje’ van BDA Dakadvies aan die van het Handboek Daken van ten Hagen en Stam te Den Haag. In het dakboekje zijn voorts de laatste ontwikkelingen op het gebied van dragermaterialen en eenlaagse dakbedekking verwerkt.

Beide werken zijn overigens geschreven en geillustreerd met tekeningen en tabellen, door prof.ir. N.A. Hendriks en A.F. van den Hout van BDA Dakadvies te Gorinchem.

Zowel het Handboek Daken als het BDA dakboekje is te bestellen bij ten Hagen en Stam BV te Den Haag, telefoon 070-304 57 00.

Reageer op dit artikel