nieuws

Centrum moet jaarlijks zo’n 45.000 bezoekers trekken: Nieuwbouw maakt van ‘Tamboer’ schouwburg van formaat

bouwbreed

Hoogeveen en daarmee eigenlijk de hele noordelijke regio krijgt een schouwburg van formaat. Het cultureel centrum ‘de Tamboer’ wordt momenteel tot een meer dan volwaardig theater met een capaciteit van ruim achthonderd bezoekers uitgebreid. Het centrum wordt door de nieuwbouw en renovatie geschikt voor de grotere theaterprodukties. Kosten: ruim f. 26 miljoen.

Zo nu en dan laat H. Everts, sinds 1982 directeur van het cultureel centrum ‘de Tamboer’ zijn oog over de schetsen van de nieuwbouw gaan. Jarenlang heeft Everts zich voor de verbouwing en uitbreiding van ‘zijn’ theater ingezet. Sinds het najaar van vorig jaar is Bouwbedrijf Strukton dan eindelijk met de uitvoering ervan begonnen. Een droom waar u lang op heeft moeten wachten? “Ach, een uitbreiding zoals die nu wordt uitgevoerd kost gewoon erg veel tijd eer iedereen van de noodzaak ervan is overtuigd”, vertelt de directeur op zakelijke toon.

In 1967 gingen de deuren van ‘de Tamboer’ voor het eerst open. Als een echt gemeentelijk cultureel centrum bood het gebouw onderdak voor onder andere toneelvoorstellingen, concerten, cabaret, exposities, creatieve cursussen, vergaderingen en congressen. Voordat er sprake was van een dergelijk centrum was er in de directe omgeving niets op het gebied van cultureel vermaak. “Toen de Tamboer openging was er aanbod en direct ook publiek”, aldus Everts. Al snel zat ‘de Tamboer’ met een zaalcapaciteit van 650 stoelen een bezoekersaantal van 27.000 tot 28.000 per jaar. Met concurrerende theaters in Drachten, Groningen, Leeuwarden, Assen/Meppel in de directe omgeving volgens de directeur voorwaar geen slecht resultaat.

“Maar na de opening werd direct duidelijk dat we een kleine zaal misten. Net beginnende cabaretgroepen bijvoorbeeld die nog weinig of geen naam hebben gemaakt staan in deze zaal waar dan nauwelijks honderd man inzit. Dat is voor zowel de bezoekers als de artiesten niet leuk. Er ontbreekt dan dat typische theatersfeertje.”

De wens voor een kleine zaal stond dan ook meteen hoog op het verlanglijstje. Het zou echter nog jaren duren eer de plannen daarvoor concreter werden.

Ontwikkelingen

“Kijk”, zegt Everts, “de ontwikkelingen in het theatergebeuren staan niet stil. De produkties werden steeds groter. Om een voorbeeld te noemen, een balletgezelschap dat een stuk speelt voor een podium van twaalf meter heeft het moeilijk bij ons met een vloer die twee meter smaller is. Ook op het gebied van de techniek zoals licht maar ook klimaatbeheersing was dit centrum aan het verouderen. En dan merk je dat je langzaam wegzakt.”

Maar ook het aantrekken van grotere produkties werd financieel een heikele zaak. “Met vijfhonderd bezoekers een produktie betalen die f. 25.000 voor een avond kost is bijna niet meer te doen. Dus economisch gezien moest de zaal fors worden uitgebreid.”

Drie jaar geleden werden de eerste plannen gelanceerd. Daar was al een heel denkproces aan vooraf gegaan. “De vraag was toen breken we de hele boel hier af en bouwen compleet nieuw, kijken we naar een andere locatie, of breiden we de zaal alleen uit. Kortom, diverse opties zijn er bekeken en uiteindelijk kwam deze variant, uitbreiding door middel van nieuwbouw en het bestaande fors renoveren, uit de koker.”

Bewustwordingsproces

Maar met dit besluit was de race nog niet gelopen. “We hebben als directie besloten het plan een jaar stil te leggen. Gewoon naar buiten toe ook niets er over gemeld. Hadden we het geforceerd dan zou de kans groot zijn dat er uiteindelijk een streep door zou worden getrokken.” Volgens Everts omdat iedereen, daarmee niet alleen doelend op de gemeenteraad maar ook op de publieke opinie, langzaam aan een dergelijk idee moest wennen. “Uiteindelijk gaat het om een fors bedrag, en dan komt vaak de vraag naar voren ‘is dat allemaal nodig’. Uiteindelijk drong bij iedereen het besef door dat het, wil de Tamboer blijven bestaan, echt nodig is. Noem het een bewustwordingsproces.”

Ook over het prijskaartje van f. 26 miljoen dat aan de vernieuwing hing, heeft voor de nodige hoofdbrekens gezorgd. Uiteindelijk betaalt Hoogeveen met f. 20,5 miljoen het leeuwedeel van de rekening. Door btw-voordeel – overigens nog opgezet voordat staatssecretaris Vermeend een streep door de btw-opzetjes trok – resteerde er nog een gat van zo’n anderhalf miljoen. Dit wordt nu door het bedrijfsleven op tafel gelegd.

Architect

Toen eenmaal het licht op groen was gezet werd ‘theater-architect’ Onno Greiner benaderd om de nieuwbouw en renovatie te ontwerpen. Het aardige is dat Greiner ook de architect van het huidige centrum is geweest. ‘De Tamboer’ was zijn allereerste theater. Nadien volgde nog ‘De Flint’, ‘Carre’ en ‘de Maagd’. “Hij vond het geweldig om dit te opnieuw te mogen ontwerpen.” En na een korte stilte: “Die man weet zo vreselijk veel van theaters. Kijk, bij een theater is architectuur en vormgeving belangrijk maar ondergeschikt aan de functie van het gebouw. Het draait allemaal om het theater.”

Blikvanger

De nieuwbouw is inmiddels in volle gang. Schuin achter het centrum wordt voor een belangrijk deel de nieuwe zaal gerealiseerd.

Blikvanger in het ontwerp is de zogenoemde toneeltoren die boven de nieuwbouw zal uitspringen. “Hier komen de decorstukken te hangen. Ook die zijn in de loop der jaren bij diverse produkties steeds groter en fraaier geworden. In de huidige zaal ke we ze nauwelijks kwijt. Deze zaal zal terugkrimpen naar zo’n tweehonderd tot driehonderd stoelen. Daarmee is dan een lange wens in vervulling gegaan”, aldus Everts die als een veldheer door het gebouw loopt. Hij wijst naar de kleine zaaltjes die jarenlang dienst hebben gedaan als vergader- en cursusruimte. Deze ruimtes zullen allemaal gaan verdwijnen. Een nieuwe ingang, hal en foyerruimte moet de kroon op het nieuwe theatercentrum gaan worden.

Aanbod trekt

Volgend jaar, theaterseizoen 1997/1998, zal de nieuwbouw in gebruik worden genomen. De prognoses zijn dat er jaarlijks zo’n 45.000 mensen de vernieuwde Tamboer gaan bezoeken. Everts zegt zich geen zorgen te maken dat dit cijfer eventueel niet zal worden gehaald. “We hebben gezien dat toen in ’67 de Tamboer openging iedereen toestroomt. Je ziet het nu ook met de musicals. Aanbod trekt mensen. En wij hebben straks een heel goed aanbod. Dus de mensen komen ook…”

Reageer op dit artikel