nieuws

Cao-lonen voor uta-personeel

bouwbreed

De lonen voor het uitvoerend, technisch en administratief personeel in de bouw zijn per 1 januari aangepast. De salarissen werden volgens afspraak per 1 januari 1996 met 1% verhoogd.

In bijgaande tabel zijn de minimum en maximum-bedragen per leeftijd opgenomen. Het betreft hier maandsalarissen. Aan werknemers onder de 22 jaar, die voor de eerste maal een dienstverband aangaan onder deze cao en worden ingedeeld in functieniveau 1, kan gedurende maximaal een jaar een salaris worden toegekend dat tenminste 90% bedraagt van het minimum van functieniveau 1.

Voor nieuwe werknemers, die langer dan acht maanden werkloos zijn geweest, is een inloopschaal gecreeerd. Het eerste halfjaar verdient een 22-jarige dan f. 2024 per maand en het tweede halfjaar f. 2191. Als men 23 jaar of ouder is krijgt men de eerste 26 weken f. 2269 per maand en het volgende halfjaar f. 2355.

Salarissen en inloopschalen UTA-CAO per 1 januari 1996

Functieniveau Leeftijd

16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar 21 jaar >22jaar min.max. min.max. min.max. min.max. min.max. min.max. min. max.

inloop 796 909 1137 1420 1705 1988

1 884 1163 1010 1329 1263 1662 1578 2077 1894 2492 2209 2908 2525 3323

2 972 1297 1110 1482 1388 1853 1735 2316 2082 2779 2429 3242 2776 3705

3 1937 2616 2324 3139 2712 3662 3099 4185

4 3077 4215 3516 4817

5 4062 5642

6 4773 6720

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels