nieuws

Bruil Ede eist aanpassing van milieuvergunning

bouwbreed Premium

Bruil Ede BV is bezig met de procedurele afwikkeling van een omvangrijke moderniseringsoperatie. Het bedrijf wil meer aan recycling doen. Omdat het bedrijf qua opzet aanzienlijk is gewijzigd, moest voor de vestigingen aan de Havendijk in Harderwijk en aan de Pabstendam in Wageningen bij het Gelders provinciebestuur nieuwe milieuvergunningen worden aangevraagd.

Op punten zouden deze vergunning versoepeld of aangepast moeten worden. Daartoe zijn procedures aangespannen bij de Raad van State in Den Haag. In het kader van die procedures werd in Den Haag een hoorzitting gehouden. Rechter E. Berg liet weten bijna alle eisen van het bedrijf bij wijze van voorlopige voorziening te zullen inwilligen. Over enkele maanden zal de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nog eens bekijken of rechter Berg het goed heeft gezien. Dan wordt een definitief oordeel over de vergunning van Bruil uitgesproken.

Onvrede

Er heerste bij Bruil onvrede over het feit dat de vestiging in Wageningen op grond van de milieuvergunning jaarlijks niet meer dan een bepaalde hoeveelheid bouw- en sloopafval zou mogen verwerken. Bruil wil dat beide vestigingen in samenhang met elkaar aan een maximum worden gebonden. Zo kan het zich aandienend puin altijd gebracht worden naar de verwerkingseenheid, die het dichtst bij zit.

Te streng

Voorts zouden de geluidsvoorschriften in de milieuvergunning voor de Wagenings vestiging te streng zijn. Ook over de stankvoorschriften bestaat onvrede. Bruil meent dat het provinciebestuur te strenge geurvoorschriften heeft opgesteld. De provinciale bestuurders erkennen inmiddels dat alleen zulke strenge normen ke gelden als er klachten uit de omgeving zijn binnengekomen. Bruil is bereid zich te houden aan de geurvoorschriften zoals die landelijk zullen worden afgesproken tussen de vertegenwoordiging van de asfaltbranche en de overheid.

Voorts zijn in de vergunningen voorschriften opgenomen voor de hoeveelheid PAK’s (giftige stoffen in teer), die uit het oude asfalt vrij zouden ke komen. De vrees voor vrijkomen van PAK’s zou onterecht zijn.

Tot slot heeft de provincie voorgeschreven dat in het te breken puin niet meer dan een bepaald percentage aan zand mag zitten. Dit omdat het zich tussen puin bevindend zand vaak verontreinigd is. Bruil stelt al jaren het eindprodukt op verontreiniging te controleren. Zo goed mogelijk wordt vooraf het zand uit het puin gezeefd. Ook dat zand zou al jaren worden gecontroleerd. Het zandvoorschrift zou dus overbodig zijn.

Reageer op dit artikel