nieuws

‘Bouwvakkers mordicus tegen uitzendarbeid’

bouwbreed

Het districtsbestuur van de bouw- en houtbond FNV in Oost-Nederland (40.000 leden) voorziet grote weerstand van de vakbondsleden wanneer in 1998 het uitzendverbod in de bouw wordt opgeheven.

“Ik verwacht dat onze leden bereid zijn om uitsluitend op het punt van de opheffing van het uitzendverbod in actie te komen. Als in 1997 nog geen overeenstemming tussen werknemers en werkgevers is bereikt over een in onze ogen redelijk experiment met flexibele arbeid, zal het er nog wel eens hard aan toe ke gaan.” Dat stelde districtsbestuurder Jan Bruins van de bouw- en houtbond FNV Oost gisteren op een persconferentie in Deventer.

De oostelijke tak van de bouwbond presenteerde hier het werkplan voor het nieuwe jaar. Het plan werd voor het eerst gerealiseerd door de gefuseerde districten Gelderland en Overijssel, die nu samen het ‘district Oost’ vormen.

De weerstand tegen uitzendarbeid van bouw-cao’ers in dit district is volgens Bruins en districtshoofd Th. van Amersfoort ingegeven door de angst voor verdringing door uitzendkrachten. “Werkgevers in de bouw en de uitzendbranche hebben niet onder stoelen of banken gestoken dat ze uitzendpersoneel willen laten concurreren met het personeel dat volgens de ‘duurdere’ bouw-cao wordt betaald. Wij krijgen bijna dagelijks vragen over dit onderwerp. Bouwvakkers maken zich hier echt zorgen over. Zeker onder onze leden groeit de weerstand.”

Volgens Bruins is de bouw al flexibel genoeg. Opheffing van het uitzendverbod zou daarom niet nodig zijn. Wel wil de bond meedenken over de oprichting van een gemeenschappelijke personeelsdienst.

Zware taak

‘District Oost’ heeft zich voor 1996 zware taken opgelegd. In de eerste plaats wordt het pv-netwerk (plaatselijke vertegenwoordiger) geprofessionaliseerd. In totaal worden er in deze regio zo’n dertig betaalde pv-ers ondergebracht bij arbeidsbureaus. Dit kost het district zo’n 4,5 miljoen gulden extra op jaarbasis. De taak van de pv’ers is de uitvoering van de sociale zekerheid ter hand te nemen.

Voor het arbeidsbureau is gekozen vanwege de toegankelijkheid. Op termijn, zo bleek tijdens de persconferentie, zal getracht worden nog meer bouwspecifieke zaken op het arbeidsbureau onder te brengen. Werkgevers en werknemers onderhandelen echter nog over de definitieve invulling. De bouwbond heeft als inzet om arbeidsmarkt- en vakopleidingsbeleid integraal ‘aangestuurd’ te krijgen. Er zouden hiervoor per regio besturen geformeerd moeten worden. Deze zouden de huidige besturen van organisaties als Bouw-Vak-Werk en vakopleidingsinstituten ke vervangen.

Reageer op dit artikel