nieuws

Bouwproduktie 1996 in geld gemeten

bouwbreed

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid heeft, zoals gebruikelijk aan het begin van een nieuw jaar, op een studiedag onthuld wat de bouwproduktie dit jaar zal zijn in de diverse sectoren.

In bijgaand staatje worden de verwachte waarde van de produktie van woningen, utiliteitsbouwwerken en werken in de grond-, water- en wegenbouw in 1996 gegeven in miljoenen guldens, exclusief btw. In een oogopslag is te zien hoe de verwachte produktie zich verhoudt tot de gerealiseerde activiteiten in 1995 en het jaar daarvoor.

1994 % 1995 % 1996 % woningbouw

– nieuwbouw 16.093 16,4 16.750 4,0 15.650 – 6,5 – herstel en verb. 7.038 – 4,1 6.850 – 3,0 6.775 – 1,0

utiliteitsbouw – nieuwbouw 10.723 – 4,9 10.925 2,0 11.125 2,0 – herstel en verb. 3.841 0,3 3.875 1,0 3.950 2,0

onderhoud geb. 14.270 2,0 14.750 3,5 15.175 3,0

gww – nieuwb. en herst. 10.081 1,7 10.350 2,5 10.550 2,0 – onderhoud 2.225 2,7 2.250 1,0 2.275 1,0

totaal 64.271 3,1 65.750 2,5 65.500 – 0,5

Reageer op dit artikel