nieuws

Bouwnijverheid in Haaglanden had een redelijk jaar

bouwbreed

De bouwnijverheid in Haaglanden (Den Haag en omstreken) heeft zich in 1995 hetzelfde gedragen als in 1994. Zowel de werkgelegenheid als de omzet liepen op met respectievelijk 1,2 en 2,4 procent.

Deze informatie staat in het jaarlijkse Erbo-verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden, dat gisteren tijdens de nieuwjaarsrede 1996 werd verspreid. “Het optimisme van het Haaglandse bedrijfsleven ten aanzien van de winst over 1995 is niet uitgekomen. In 1994 gaf 97 procent van de bedrijven aan dat zij verwachten in 1995 winst te maken. Uit de Erbo blijkt dat percentage uit te zijn gekomen op 80. Wellicht dat het bedrijfsleven in de bouw daardoor haar verwachtingen voor 1996 wat lager heeft gesteld.”

In zijn rede stipte gisteren de KvK-voorzitter, mr. J.P. van Iersel, de infraproblemen in zijn regio aan. “Infrastructuur blijft in de regio de Achilleshiel bij uitstek. In de file-top-20 komt Haaglanden met liefst vijf files voor, een droevige toppositie. Om de knelpunten op te lossen moeten bestaande plannen sneller worden uitgevoerd, met name de Landscheidingsweg. Daarnaast moet Agglo-net en Randstadrail zo snel mogelijk in uitvoering komen en uiteraard een volwaardige aansluiting van Den Haag op het hsl-net.”

Reageer op dit artikel