nieuws

Bouwbeleid Almere in boekvorm

bouwbreed

‘Almere, pas op de plaats!’ Dat is de titel van een 48 pagina’s tellende publikatie over het werk van de welstandscommissie in Almere. In het boek wordt onder andere teruggekeken op de jaren 1992-1995 en vooruitgeblikt tot 1998.

Het boek laat zien dat er de laatste jaren een verschuiving heeft plaatsgevonden in de beoordeling: niet het individuele bouwplan maar de omgeving waarin het plan tot stand komt, staat centraal. Ook wordt duidelijk dat in Almere al in een zeer vroeg stadium wordt overlegd met de welstandscommissie waardoor bij de eigenlijke bouwaanvraag zelden meer dan een formele check van de eerder gemaakte afspraken nodig is. Daarnaast wordt in het boek een tussenbalans opgemaakt van deze nieuwe werkwijze, die sinds 1993 wordt toegepast. Verder bevat het boek beschouwingen over de inhoud van het welstandswerk en wordt het gemeentebestuur een aantal suggesties gedaan voor een meer uitgesproken welstandsbeleid.

Het boek is tot stand gekomen op initiatief van de welstandscommissie in samenwerking met de gemeentelijke afdelingen Stedebouw en Verkeer en Bouw- en Woningtoezicht. Architectuurfotograaf Jan Derwig zorgde voor de foto’s. De uitgave kost f. 25 en is vanaf zaterdag 6 januari te bestellen bij de gemeente Almere (tel. 036-5399885).

Reageer op dit artikel