nieuws

Blankert bepleit meer warmtekrachtcentrales

bouwbreed

Ons land moet meer warmtekrachtcentrales bouwen, ook al leidt dat tot overcapaciteit bij de conventionele energiecentrales. Dat vindt vice-voorzitter Blankert van de werkgeversvereniging VNO-NCW.

Blankert sprak woensdag in Zeist op een bijeenkomst van directeuren van elektriciteitsmaatschappijen en gasfabrikanten. Hij zei een voorstel van het Projektbureau voor Warmtekracht te ondersteunen, omdat meer warmtekrachtcentrales zowel milieu- als kostenvoordelen bieden.

In warmtekrachtcentrales wordt gelijktijdig warmte opgewekt voor industrie of stadsverwarming en elektriciteit, die in veel gevallen door geleverd kan worden naar het openbare net. Dit leidt tot efficienter gebruik van brandstof, meestal aardgas, en daarmee tot veel minder uitstoot van het broeikas-gas CO2.

In ons land zijn veel industriele ondernemingen (“zelfopwekkers”) hiertoe overgegaan, gesteund door subsidies en in samenwerking met distributiebedrijven. Dit nam een hogere vlucht dan verwacht door de SEP (Samenwerkende Elektriciteits-produktiebedrijven) die een planning maakt voor de grote elektriciteitscentrales.

Inmiddels zijn de subsidies voor warmtekrachtcentrales flink terug gebracht. Ook zijn de distributiebedrijven met de SEP overeengekomen om voorlopig geen grotere warmtekrachtcentrales meer te bouwen. Dat laatste moest overcapaciteit bij het opwekken van stroom, die de elektriciteit van het openbare net onnodig duur zou maken, tegengaan.

Minder CO2

Blankert steunt niettemin het voorstel om de reeds geplande 8000 megawatt aan warmtekrachtcentrales voor het jaar 2000 te verhogen met 1000 megawatt. Door die 1000 megawatt wordt veel minder CO2 uitgestoten dan bij de traditionele manier van stroom opwekken. Blankert is daarom tegen de investeringsstop, die tot gevolg heeft dat de binnenlandse markt voor de toeleveranciers van de warmtekracht-installaties tot na de eeuwwisseling nagenoeg is weggevallen.

Reageer op dit artikel