nieuws

Bedrijven moeten milieubeleid uitleggen

bouwbreed

Vanaf 1998 zullen circa 300 grotere bedrijven met een omvangrijke milieubelasting jaarlijks aan het publiek en de overheid een milieuverslag uitbrengen. Het gaat daarbij om een verslag voor de overheid en om een publieksverslag dat met name voor de omwonenden van het bedrijf bestemd is.

Dat staat onder meer in het wetsvoorstel milieuverslaglegging dat de ministers de Boer (VROM) en Jorritsma (V en W) bij de Tweede Kamer hebben ingediend. Het wetsvoorstel heeft onder andere tot doel de bedrijfsinterne milieuzorg te bevorderen door de verantwoording voor milieuprestaties van bedrijven expliciet in beeld te brengen.

Een tweede doelstelling is het via de milieuverslagen volgen van de voortgang van het milieubeleid binnen de industrie. Een derde doelstelling die op termijn met deze regelgeving zal worden gerealiseerd is stroomlijning van de nu nog afzonderlijke milieurapportages aan het bevoegd gezag door het aantal verslagen terug te brengen en te integreren.

Reageer op dit artikel