nieuws

Amerikaanse bouwers moeten tot tien tellen

bouwbreed Premium

Het Amerikaanse systeem voor meten en wegen is erg onhandig. Yards, voeten, inches, ponden; het is een systeem waarmee je moet zijn opgegroeid om het zonder al te veel fouten te gebruiken. Amerikanen zijn echter veel conservatiever dan het van buitenaf wel eens lijkt en de bouwwereld is in dat opzicht geen uitzondering.

Benno Groeneveld

Aannemers beweren daarom met grote stelligheid, dat er niets verkeerd is aan hun systeem en zij verzetten zich fel tegen iedere poging om het te vervangen door het metrieke stelsel.

Na jaren van mislukte pogingen om Amerikaanse maten en gewichten in overeenstemming te brengen met de rest van de wereld – alleen Burma en Liberia gebruiken nog het oude systeem – is de Amerikaanse federale regering eindelijk begonnen met een serieuze campagne om in ieder geval de bouwwereld te dwingen het metrieke stelsel te gebruiken.

Vanaf 1 oktober 1996 moeten alle bouwpoen – wegen, kantoren, bruggen – metriek zijn uitgemeten als zij meer kosten dan $10 miljoen en als er federaal geld voor wordt gebruikt. Dat is een belangrijke prikkel, want 30 procent van het bouwen wordt gedaan in opdracht van de federale regeringen of plaatselijke openbare instellingen.

De bouwers ke hulp krijgen voor het omschakelen. De Federal Highway Administration, die verantwoordelijk is voor de grote wegen, heeft bijvoorbeeld meer dan 150.000 conversie-rekenlinealen uitgedeeld, evenals grote hoeveelheden computerprogramma’s voor het omrekenen. Technisch gezien is omschakeling niet zo’n groot probleem, de computers die overal in de bouwwereld gebruikt worden, ke dat heel eenvoudig.

Het probleem is echter de gebruikers zelf zover te krijgen dat zij omschakelen. En dat is moeilijk, want oude gewoonten zijn ingebakken en slijten heel langzaam. Een ervaren Amerikaanse bouwer kan zich voorstellen wat een muur van 16 inches dik is, hij heeft geen duidelijk beeld van hoe dik 40 cm is. Werklieden weten wat er gebeurt als je 563 lbs beton mengt met 50 gallon water. Maar zij ke zich een mengsel van 255 kg beton en 190 liter water niet voorstellen.

Via de achterdeur

Zelfs als een regering verordent, dat alles in een klap omgeschakeld moet worden, zoals tien jaar geleden in Canada is gebeurd, blijkt dat oude gewoonten nog heel lang blijven hangen. Een aannemer in Canada die praat over een plaat van 50.000 vierkante meter beton, vijf inches dik is geen uitzondering. De opmars van het metrieke stelsel in de VS maakt overigens vorderingen, al gaat de invoering ervan meestal via een achterdeur. De twee liter fles Coca-Cola is al redelijk ingeburgerd, evenals de automotor van vier liter of de 35 mm film; in totaal is een derde van de produkten in Amerika al metriek.

De angst voor vreemde buitenlandse invloeden en verzet tegen alles wat naar aantasting van het vertrouwde Amerikaanse systeem zweemt, zit diep. De technische wereld mag dan wel omschakelen, de gewone burger wil die vreemde afmetingen ver van het bed houden.

Vandaar dat het Congress eerder dit jaar zich zelfs geroepen zag een speciale wet te moeten aannemen, die het officieel verbiedt om snelheden op de wegen aan te geven in kilometers per uur. Het zal zeker een generatie, zo niet langer, duren voordat Amerika wat maten betreft gelijk wordt aan de rest van de wereld.

Reageer op dit artikel