nieuws

Alphen aan den Rijn maakt van centrum een stadshart

bouwbreed Premium

De vernieuwing van het centrum van Alphen aan den Rijn gaat tien jaar duren. In die periode worden 26 ontwikkelingslocaties aangepakt. De vernieuwing behelst de bouw van 170 woningen, een theater/bioscoop, nieuwbouw stadhuis en een uitbreiding van het winkelareaal met zo’n 10.000 m2. De uitvoering gaat vele honderden miljoenen guldens kosten.

Alphen aan den Rijn richt zich op de toekomst. In het verlengde van de in 1992 vastgestelde nota ‘De brug centraal’ is poontwikkelaar MAB in samenwerking met de gemeente bezig aan een masterplan voor het centrum van Alphen. Het concept-masterplan is vrijdag door verantwoordelijk wethouder W. Diederik S. van der Veen Meerstadt toegelicht.

Werd in de nota ‘De brug centraal’ nog de wens uitgesproken het centrum te verbeteren, in het voorlopige concept-masterplan wordt dit in drie hoofddoelstellingen verder uitgewerkt. Deze doelstellingen zijn het versterken van de centrumpositie, vergroten van de multi-functionaliteit en het bevorderen van de leefbaarheid. Voor wat betreft dit laatste punt wordt in het masterplan, waarvan de definitieve versie begin februari wordt gepresenteerd, voorgesteld om het wonen in het stadshart te versterken. Boven de winkels moeten appartementen komen. In totaal zou het gaan om zo’n 170 woningen in alle prijscategorieen.

Stadskantoor

Het masterplan streeft naar een compact stadshart op het zogenoemde ‘Eiland’ dat door de Oude Rijn en het Omloopkanaal wordt begrensd. Hiervoor is het noodzakelijk dat het huidige Stadskantoor en een aantal bestaande bankkantoren worden verplaatst. Op de locatie ke vervolgens winkels met een ondergrondse parkeergarage terugkeren. Door de verplaatsing van het stadskantoor ziet de gemeente mogelijkheden om een nieuw stadhuis te bouwen en zo de twee huidige vestigingen onder een dak te brengen.

Voor wat betreft de winkeluitbreiding wordt voorgesteld het stadshart met zo’n 10.000 m2 aan vloeroppervlak uit te breiden.

Bij een bruisend stadshart mogen een theater en een vernieuwd bioscoopcomplex niet ontbreken. Het theater/bioscoopcomplex bestaat uit een theater met 650 stoelen en drie bioscoopzalen. Cafes en restaurant bij het complex completeren het multi-functionele karakter van de theater/bioscoop. Verder wordt gedacht aan de vestiging van het Centrum voor Beeldende Kunst in het stadshart. De aanpak van de openbare ruimte door middel van onder andere een nieuwe groenstructuur wandelboulevards en een echt stadsplein moet samenhang in het nu nog versnipperde stadshart gaan brengen.

De komende weken zullen door MAB en de gemeente nog worden gebruikt om het masterplan verder uit te werken. Dan zal ook een voorzichtige kosten/batenanalyse worden gemaakt. In ieder geval is er met de grondexploitatie een bedrag van f. 180 miljoen gemoeid.

Wanneer de besluitvorming van het masterplan een beetje vlotjes verloopt kan eind 1997 de eerste paal de grond in.

Reageer op dit artikel