nieuws

Abcoude voert actie voor verdiepte aanleg sporen

bouwbreed

Abcoude is boos op minister Jorritsma omdat zij vasthoudt aan een verdubbeling op maaiveld van de spoorlijn door het Geingebied. Omdat argumenten de bewindsvrouwe niet op andere gedachten ke brengen, moeten andere middelen worden ingezet, zo stelt de gemeente. Zij kondigt protestacties aan, om te beginnen aanstaande donderdag.

Abcoude ondervindt de meeste hinder van de plannen die Jorritsma heeft met de Corridor Amsterdam-Utrecht. De komende tien jaar is een verdubbeling van het spoor en verbreding van de rijksweg A2 voorzien, en dat leidt tot ernstige overlast voor de gemeente.

Met name maakt men bezwaar tegen de spoorverdubbeling op maaiveld. Dat gaat namelijk ten koste van het Geingebied, een vooral door Amsterdammers druk bezocht natuur- en recreatiegebied in het stroomgebied van het riviertje het Gein, dat bovendien de noordelijke grens van het Groene Hart markeert. Een veel betere oplossing is daarom een verdiepte aanleg van de sporen. Daarmee wordt het natuurgebied gespaard en blijft de overlast voor aanwonenden beperkt, aldus Abcoude.

De Tweede Kamer, zo bleek op een werkbezoek, was gevoelig voor de aangevoerde argumenten. In het debat met Jorritsma over de corridor werd door PvdA-er Van Heemst een motie ingediend, waarin wordt verzocht om een verdiepte aanleg van het spoor ter hoogte van Abcoude.

Ondanks brede steun voor deze motie, besloot Jorritsma haar naast zich neer te leggen. Milieutechnisch zowel als financieel is ligging op maaiveld een betere oplossing, nog afgezien van de precedentwerking als wordt besloten tot verdiepte ligging. Andere gemeenten verkeren immers in vergelijkbare omstandigheden als Abcoude, en zouden dus ook voor de aanleg van een tunnel in aanmerking ke komen.

De Tweede Kamer lijkt de opstelling van Jorritsma te accepteren, maar dat geldt niet voor Abcoude. In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat, in afschrift aan de minister, worden de argumenten van Jorritsma tegen verdiepte ligging weersproken. Er wordt een klemmend beroep gedaan op de Kamerleden om vast te houden aan de in de motie Van Heemst uitgesproken voorkeur, en deze “niet te laten overrulen door een slecht onderbouwde en hardnekkig volgehouden korte termijn visie van de minister”.

Daarnaast zijn er acties aangekondigd. Donderdag zal Ajacied en Abcoudenaar Ronald de Boer “op doeltreffende wijze” daarvoor de aftrap verrichten.

Reageer op dit artikel