nieuws

BAM moet met minder winst genoegen nemen

bouwbreed

Het aannemingsconcern Koninklijke BAM Groep heeft in de eerste helft van dit jaar ruim f. 2 miljoen netto minder verdiend dan een jaar eerder. Het aannemingsconcern moet met in totaal f. 8 miljoen winst genoegen nemen tegen f. 10,2 miljoen vorig jaar.

BAM schrijft het mindere resultaat toe aan de negatieve invloed van de bouwstaking. Maar het achterblijven van het resultaat is ook een gevolg van het feit “dat aanzienlijk minder poen werden opgeleverd”, aldus de directie. In weerwil van de positieve ontwikkeling van de economie in het algemeen blijven de marges bij het aannemen van werken, meer dan verwacht, onder druk staan.

Bouwstaking

Desondanks wordt voor geheel 1995 een nettoresultaat verwacht dat op het niveau van 1994 zal liggen ( f. 20 miljoen). De omzet in de tweede helft van het jaar zal circa – 900 miljoen bedragen, waardoor de omzet over geheel 1995 zal uitkomen op circa f. 1,6 miljard (vorig jaar f. 1,4 miljard).

De bouwstaking van circa vijf weken heeft een negatieve invloed op omzet en resultaat uitgeoefend. Een groot deel van de hierdoor opgelopen achterstanden zal echter in het tweede halfjaar worden ingehaald. De produktie-omzet in het eerste halfjaar is met f. 90 miljoen gestegen tot f. 678 miljoen. Dit mede als gevolg van acquisities. De winst per aandeel is teruggelopen van f. 10,57 naar f. 9,52.

Orderportefeuille

De orderportefeuille is ten opzichte van eind 1994 verder gestegen met f. 100 miljoen tot f. 1,7 miljard. Van belang is volgens de directie, dat de werkvoorraad over de diverse sectoren goed is verdeeld.

Omzet en netto winst over het eerste halfjaar van 1995 *

Hollandsche Beton Groep f. 2,61 miljard ( f. 2,791 miljard) f. 55 miljoen ( f. 46 miljoen)

Ballast Nedam f. 1,273 miljard ( f. 1,34 miljard) f. 39miljoen ( f. 45 miljoen)

Koninklijke Volker Stevin f. 1,16 miljard ( f. 1,144miljard) f. 10,3 miljoen ( f. 8,1 miljoen)

NBM-Amstelland f. 0,997 miljard ( f. 0,994 miljard) f. 16,3 miljoen ( f. 11,8 miljoen)

Koninklijke Boskalis Westminster f. 0,564 miljard ( f. 0,588 miljard) f. 41,4 mijoen ( f. 42,5 miljoen)

Heijmans f. 0,575 miljard ( f. 0,436 miljard) f. 12,5miljoen ( f. 6,5 miljoen)

*) De volgorde is die van de Cobouw Top 12. Kondor Wessels Groep (KWG) staat er niet in vanwege het gebroken boekjaar en de resterende aannemers uit de Top 12 publiceren niet. KWG komt woensdag met de cijfers over 1994/1995. Cijfers tussen haakjes hebben betrekking op de eerste zes maanden 1994.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels